نویسنده = سیامک مرادیان
مروری بر کمی‌سازی جلوه ظاهر بصری

دوره 12، شماره 2، تیر 1397، صفحه 135-146

علی محمد علیزاده؛ فرهاد عامری؛ سیامک مرادیان


مقایسه چاپ‌پذیری انواع مختلف پلی‌اتیلن سبک به روش پلاسما و کرونا

دوره 11، شماره 2، تیر 1396، صفحه 113-120

محمد مهدی صالحی؛ مریم عطایی فرد؛ سیامک مرادیان


بررسی خواص فوتوولتاییک سلول‌های خورشیدی برپایه مخلوط مواد رنگزای ایندولینی

دوره 9، شماره 4، دی 1394، صفحه 307-312

م‍ژگان حسین نژاد؛ سیامک مرادیان؛ کمال‌الدین قرنجیگ


مروری اجمالی بر مدل‌های پیشگویی رنگ

دوره 8، شماره 3، مهر 1393، صفحه 249-260

مهزیار گرجی بندپی؛ کیوان انصاری؛ فرهاد عامری؛ سیامک مرادیان


بررسی تأثیر طیف ساختاری بر جلوه ظاهری روکش‌های سطح خودرویی

دوره 7، شماره 2، تیر 1392، صفحه 123-131

نجمه خلیلی؛ فرهاد عامری؛ سیامک مرادیان؛ کاملیا غفارزاده؛ سیدحمیدرضا رزمگیر


سنتز و کاربرد یک ماده رنگزای دیسپرس جدید بر پایه ایندولین بر روی الیاف پلی‌استر

دوره 7، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 61-68

م‍ژگان حسین نژاد؛ کمال‌الدین قرنجیگ؛ سیامک مرادیان


ارزیابی روش‌های رنگ همانندی با به کارگیری تئوری تجزیه طیفی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 75-83

فرهاد عامری؛ سیامک مرادیان؛ کمال‌الدین قرنجیگ


بررسی تاثیر نوع نانوسیلیس بر خواص رنگرزی نانوکامپوزیت پلی‌اتیلن ترفتالات/سیلیس

دوره 6، شماره 3، مهر 1391، صفحه 209-222

مازیار پروین‌زاده گشتی؛ سیامک مرادیان؛ ابوسعید رشیدی؛ محمد اسماعیل یزدانشناس


استفاده از طراحی آزمایش جهت بهینه‌سازی پایداری نوری سطح چاپ شده با تغییر در فرمولاسیون شفاف پوشه آب پایه

دوره 6، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-8

مهدی موسوی؛ سیامک مرادیان؛ سعید باستانی؛ مجتبی جلیلی


سنتز، کاربرد و بررسی خواص دو ماده رنگزای اسیدی جدید بر پایه نفتالیمید

دوره 4، شماره 4، دی 1389، صفحه 233-243

م‍ژگان حسین نژاد؛ علیرضا خسروی؛ کمال‌الدین قرنجیگ؛ سیامک مرادیان


اکسایش سطح آلومینیوم به منظور دست‌یابی به رنگ‌های درخشان و خواص فیزیکی ـ مکانیکی مناسب

دوره 3، شماره 3، مهر 1388، صفحه 157-167

سید مجتبی میرعابدینی؛ سیامک مرادیان؛ مختار آرامی


تعیین عوامل همبسته میان آزمون هرمی رنگ و پرسشنامه شخصیت کتل

دوره 3، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 25-35

کیوان انصاری؛ سیامک مرادیان