رتبه فصلنامه علمی علوم و فناوری رنگ(JCST) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری رنگ  (JCST) بر اساس آخرین ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام دارای  رتبه Q1 شناخته شد

اطلاعات بیشتر در تارنمای سامانه نشریات علمی جهان اسلام قابل دسترس است.