اخبار و اعلانات

رتبه فصلنامه علمی علوم و فناوری رنگ(JCST) در ارزیابی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری رنگ موفق به کسب رتبه الف توسط  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1401گردید. اطلاعات بیشتردر تارنمای سامانه ارزیابی نشریات قابل دسترس است.

مطالعه بیشتر

رتبه فصلنامه علمی علوم و فناوری رنگ(JCST) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری رنگ  (JCST) بر اساس آخرین ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام دارای  رتبه Q1 شناخته شد اطلاعات بیشتر در تارنمای سامانه نشریات علمی جهان اسلام قابل دسترس است.      

مطالعه بیشتر