راهنمای نویسندگان

از محققین و پژوهشگران گرامی دعوت می‌شود تا تازه‌ترین دستاوردهای علمی ـ پژوهشی خود را در زمینه علوم و فناوری رنگ مطابق با این راهنما تدوین و به دفتر نشریه ارسال نمایند:

مقاله‌های ارسالی به نشریه نباید همزمان به جای دیگری برای چاپ فرستاده شده و یا قبلاً در نشریات (داخلی و خارجی) دیگری چاپ شده باشند.

نحوه ارسال مقالات قابل پذیرش: ارسال مقاله تنها از طریق پذیرش الکترونیکی در وبگاه http://jcst.icrc.ac.ir امکان‌پذیر است.

این نشریه به زبان فارسی مقاله می‌پذیرد.

مقالاتی که برای چاپ در نشریه پذیرفته می‌شوند بعد از مراحل ویرایش و پیش از انتشار نشریه به صورت ماکت به منظور تصحیح، همراه با فرم تأیید نهایی برای مؤلف مسئول ارسال می‌شود.
راهنمای نگارش مقالات: مقالات با استفاده از نرم‌افزار Microsoft Word و  روی کاغذ A4 نگارش شود. در ضمن، متن اصلی به صورت تک ستونی و تک رویه، بخش فارسی مقالات با قلم بی نازنین و متن لاتین آن با قلم Times New Roman باشد. حاشیه بالا، پایین، چپ و راست در تمام صفحات 2.5 سانتی‌متر باشد فاصله خطوط 1.5 سانتی‌متر و متن از سمت راست به چپ تنظیم شود.
بخش‌های هر مقاله به ترتیب زیر می‌باشد:

1- عنوان مقاله: به صورت فارسی و انگلیسی، کوتاه و معرف محتوی مقاله و حداکثر در 12 واژه باشد (قلم بی نازنین 16 و Times New Roman 14 ضخیم).

2- اسامی نویسندگان: (به فارسی و انگلیسی) ذکر شود و مؤلف مسئول با * مشخص گردد.

3- آدرس نویسندگان: آدرس کامل پستی به همراه صندوق پستی و محل انجام تحقیق در یک صفحه جداگانه آورده شود. در ضمن، شماره تلفن، نمابر و پیام‌نگار مؤلف مسئول و نویسندگان همکار نیز ذکر شود (قلم بی نازنین 11 نازک، Times New Roman 10).

4- چکیده: متن چکیده حداقل 90 و حداکثر 170 کلمه به صورت تک ستونی و حاوی هدف، نتایج اصلی و نتیجه‌گیری مهم باشد. چکیده نباید کلی و توصیفی باشد و از قید مراجع در چکیده خودداری شود (قلم بی نازنین 12 نازک و Times New Roman 11).

5- کلمات کلیدی: حداکثر 6 کلمه (قلم بی نازنین 12 ضخیم و Times New Roman 11 Bold).

* مقالات باید دارای چکیده و کلمات کلیدی انگلیسی و فارسی باشند.

متن مقاله که شامل قسمت‌های زیر می‌باشد با قلم بی نازنین 12 نازک و Times New Roman 10 نوشته شود.

6- مقدمه: مقدمه باید شامل یک توصیف کلی از موضوع، بررسی منابع و اهداف انجام تحقیق باشد.

7- بخش تجربی: باید شامل دو بخش مواد (خلوص و محل تهیه) و روش کار (مشخصات دستگاه‌های مورد استفاده در این قسمت توضیح داده شود) باشد. توجه: در مقالات مدل‌سازی به جای بخش تجربی از عنوان مدل‌سازی استفاده شود.

8- نتایح و بحث: این بخش باید حاوی نتایج آزمایشات، اهمیت آنها، بحث و توصیف پدیده‌هایی باشد که در آزمایشات انجام شده اتفاق افتاده‌اند.

9- نتیجه‌گیری: نتیجه‌گیری باید به ‌طور مشخص و کوتاه باشد.

10- تشکر و قدردانی.

11- مراجع: منابع مورد استفاده در متن به ترتیب شماره در داخل کروشه[*] مشخص و فهرست آنها مطابق با شماره‌هایی که در متن مشخص شده است و طبق فرمت تعریف شده در زیر، در بخش مراجع آورده شود .

 

نگارش مراجع در این مجله بر اساس شیوه رفرنس نویسی IEEE است.

 

 

 

مجلات:

1. K. Ansari, S. H. Amirshahi, S. Moradian, Recovery of reflectance spectra from CIE tristimulus values using a progressive database selection technique. Color. Technol. 122(2006), 128-134.

  1. ع. موذن، م.ر. کلایی، م. خراسانی، اثر نانوسیلیکا در افزایش چسبندگی چسب‌های فشار حساس اکریلیکی بر روی سطح پلی‌پروپیلن آمایش شده با روش پلاسما در نقطه بهینه، نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری رنگ، (1395)10، 79-87. 

 

کتب:

1. H. Zollinger, Colour chemistry. VCH, Inc., NewYork. 1987, 25-41.

مجموعه مقاله‌ها:

1. L. Sivik, NCS - reflecting the color sense as a perceptual system, in Proceedings of the 8th congress of the international colour association, AIC Color 97, Kyoto, Japan, I(1997), 50-57.

پایان‌نامه‌ها:

1. M. Amani, Modification of metameric indices by parameric correction in relation to visual assessments, PhD thesis, Amirkabir University of Technology, Iran, 2000.

ثبت اختراع:

1. Jr. Plude, Method and apparatus for color matching, US Pat. 6014221, 2000.

پایگاه الکترونیکی:

1. R. Lange, J. Rentfrow, Color and personality: strong’s interest inventory and cattell’s 16PF, color and personality, http://www.deweycolorsystem.com/credentials/PDFS/DCS_23.pdf, accessed online Jan. 2009.

استانداردها:

1. Standard test methods for measuring adhesion by tape test, Annual Book of ASTM Standard, ASTM Standard, 06.01, D3359 – 09, 2009.

12- مقالات نهایی در وبگاه www.jcst.icrc.ac.ir قابل دسترس خواهد بود.
تذکرات مهم:

  1. جداول و شکل‌ها به ترتیب، شماره‌گذاری و عناوین جداول در بالای هر جدول و عناوین شکل‌ها در زیر هر شکل آورده شود. مقادیر مورد استفاده در کنارنویس شکل باید دارای واحد باشند و توضیح نمودارها در شکل آورده شود .
  2. ذکر مرجع در انتهای توضیح شکل یا جدول که کار خود نویسنده نباشد ضروری است.
  3. عکس‌ها باید دارای Resolution حداقل dpi 300 باشند و با فرمت TIFF, JPEG آورده شوند.
  4. فایل Excel 2003 نمودارها ارسال شود.
  5. معادلات ریاضی و واکنش‌های شیمیایی به ترتیب در متن شماره‌گذاری شوند.
  6. سازوکارها که شامل چند واکنش شیمیایی است با عنوان طرح آورده شود و در صورت تعدد شماره‌گذاری شود.

 

نسخه PDF راهنمای تدوین نویسندگان
نسخه PDF حق واگذاری نشر مقاله (Copyright)
 
نسخه PDF نامه به سردبیر
 
نسخه PDF فرم تعارض منافع نویسندگان (Confilct of Interest)