راهنمای نویسندگان

فایلها و فرمهای مورد نیاز 

- فایل فرم تعهد نامه 

- فرم تعارض منافع  

- فایل راهنمای نویسندگان

 

شرایط و ضوابط ارسال مقاله 

 • نشریه علمی علوم و فناوری رنگ، آمادگی دارد تا مقالات پژوهشی با کیفیت را در محورهای موضوعی نشریه، و در قالب راهنمای ارائه شده در این بخش منتشر کند. خواهشمند است مقالات خود را از طریق وب سایت نشریه به آدرس https://jcst.icrc.ac.ir مجله ارسال نمایید.
 • مسؤلیت کامل مطالب علمی و منابع چاپ‌شده بر عهده نویسنده یا نویسندگان خواهد بود و نسخه نهایی مقاله پیش از چاپ به امضاء نویسنده مسئول می‌رسد. نویسنده یا نویسندگان متعهد خواهند شد که مقالات ارسالی در نشریه دیگری انتشار نیافته است (ارسال فرم تعهدنامه با امضاء نویسنده مسئول الزامی است).

توجه:  

 • نشریه در پذیرش، ویرایش، اصلاح و یا کوتاه کردن مقالات با رعایت امانت در ارائه مطالب نوشتاری برای چاپ آزاد است.
 • میانگین زمان داوری برای نشریه علمی علوم و فناوری رنگ 5 ماه می‌باشد(فرایند پذیرش مقالات را ملاحظه نمایید).

مدارک مورد نیاز ارسال مقاله:

 • فایل اصل مقاله بدون نام نویسندگان (در قالب Word)
 • فایل اصل مقاله بدون نام نویسندگان (در قالب PDF)
 • فایل مشخصات نویسندگان: ارائه نام، آدرس الکترونیکی و شماره تلفن همراه تمام نویسندگان به زبان فارسی و انگلیسی
 • معرفی 2 داور متخصص پیشنهادی در هنگام بارگذاری مقاله الزامی است.

 

راهنمای تنظیم مقالات

مقالات با استفاده از نرم‌افزار  Microsoft Word و روی کاغذ A4 نگارش شود. در ضمن، متن اصلی به صورت تک ستونی، بخش فارسی مقالات با قلم بی نازنین و متن لاتین آن با قلمTimes New Roman باشد. حاشیه بالا، پایین، چپ و راست در تمام صفحات 5/2 سانتی‌متر باشد فاصله خطوط 5/1 سانتی‌متر و متن از سمت راست به چپ تنظیم شود.

بخش‌های هر مقاله به ترتیب زیر می‌باشد:

صفحه عنوان: 
 • عنوان مقاله: به صورت فارسی و انگلیسی، کوتاه و معرف محتوی مقاله و حداکثر در 12 واژه باشد (قلم بی نازنین 16 و Times New Roman 14 ضخیم).
 • اسامی نویسندگان (به فارسی و انگلیسی) ذکر شود و مؤلف مسئول با * مشخص گردد.
 • آدرس نویسندگان: آدرس کامل پستی به همراه صندوق پستی و محل انجام تحقیق در یک صفحه جداگانه آورده شود. در ضمن، شماره تلفن، نمابر و پیام‌نگار مؤلف مسئول و نویسندگان همکار نیز ذکر شود (قلم بی نازنین 11 نازک، Times New Roman 10).
 • چکیده (فارسی و انگلیسی): متن چکیده حداقل 90 و حداکثر 170 کلمه به صورت تک ستونی و حاوی هدف، نتایج اصلی و نتیجه‌گیری مهم باشد. چکیده نباید کلی و توصیفی باشد و از قید مراجع در چکیده خودداری شود (قلم بی نازنین 12 نازک وTimes New Roman 11). 
 • کلمات کلیدی (فارسی و انگلیسی): حداقل 4 و حداکثر 7 کلمه (قلم بی نازنین 12 ضخیم و Times New Roman 11 Bold).
متن مقاله

که شامل قسمت‌های زیر می‌باشد با قلم بی نازنین 12 نازک و Times New Roman 10 نوشته شود.

 • مقدمه: مقدمه باید شامل یک توصیف کلی از موضوع، بررسی منابع و اهداف انجام تحقیق باشد.
 • بخش تجربی: شامل بخش‌های مواد (خلوص و مشخصات شرکت سازنده)، مشخصات دستگاه‌های مورد استفاده و روش کار می‌باشد.

         توجه: در مقالات مدل‌سازی به جای بخش تجربی از عنوان مدل‌سازی استفاده شود.

 • نتایح و بحث: این بخش حاوی نتایج آزمایشات یا مدل‌سازی و توجه به جزئیات به صورت شکل یا جدول می‌باشد.
 • نتیجه‌گیری: نتایج اصلی تحقیق به صورت خلاصه ارائه می‌شود.
 • تشکر و قدردانی: در صورتی که مقاله شما حامی مالی یا تامین کننده اعتبار پژوهشی دارد و یا برگرفته از طرح پژوهشی است، ذکر اطلاعات آن در یک پاراگراف با عنوان تشکر و قدردانی الزامی است. محل این پاراگراف در انتهای مقاله قبل از فهرست منابع باید باشد.
 • تعارض منافع: نویسندگان باید هرگونه تعارض احتمالی منافع مثل دریافت وجه درقبال مقاله، یا به دست آوردن موجودی یا سهم در یک سازمان را که ممکن است از طریق انتشار مقاله بدست بیاید و یا از دست برود به صورت مشخص بیان کند. چنانچه تعارض منافع وجود نداشته باشد جمله زیر باید به انتهای مقاله، قبل از تشکر اضافه شود."هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است." 
جدول‌ها، شکل‌ها (شکل، نمودار و عکس‌)

جداول و شکل‌ها به ترتیب، شماره‌گذاری و عناوین جداول در بالای هر جدول و عناوین شکل‌ها در زیر هر شکل آورده شود (زیر نویس و عناوین باید به دو زبان فارسی و انگلیسی باشد). مقادیر مورد استفاده در کنارنویس شکل باید دارای واحد باشند و توضیح نمودارها در شکل آورده شود. کل نمودارها به زبان انگلیسی باشد (مانند نمونه).

منابع و مراجع

نگارش مراجع در این مجله بر اساس شیوه رفرنس نویسی IEEE است.

برای نمونه به مثال های زیر توجه نمایید:

مقالات مجلات:

1. K. Ansari, S. H. Amirshahi, S. Moradian, Recovery of reflectance spectra from CIE tristimulus values using a progressive database selection technique. Color. Technol. 122(2006), 128-134.

کتب:

1. H. Zollinger, Colour chemistry. VCH, Inc., NewYork. 1987, 25-41.

مجموعه مقاله‌ها:

1. L. Sivik, NCS - reflecting the color sense as a perceptual system, in Proceedings of the 8th congress of the international colour association, AIC Color 97, Kyoto, Japan, I(1997), 50-57.

پایان‌نامه‌ها:

1. M. Amani, Modification of metameric indices by parameric correction in relation to visual assessments, PhD thesis, Amirkabir University of Technology, Iran, 2000.

ثبت اختراع:

1. Jr. Plude, Method and apparatus for color matching, US Pat. 6014221, 2000.

پایگاه الکترونیکی:

1. R. Lange, J. Rentfrow, Color and personality: strong’s interest inventory and cattell’s 16PF, color and personality, http://www.deweycolorsystem.com/credentials/PDFS/DCS_23.pdf, accessed online Jan. 2009.

استانداردها:

1. Standard test methods for measuring adhesion by tape test, Annual Book of ASTM Standard, ASTM Standard, 06.01, D3359 – 09, 2009.

نکته: 
 • ذکر مرجع در انتهای توضیح شکل یا جدول که کار خود نویسنده نباشد ضروری است.
 • عکس‌ها باید دارای Resolution حداقل dpi 300 باشند و با فرمت TIFF, JPEG آورده شوند.
 • فایل Excel نمودارها ارسال شود.