استفاده از روش طراحی آزمایش مکعبی مخصوص به منظور دستیابی به مقادیر بهینه جذب ماده رنگزا در آمیزه پلی‌پروپیلن/ پلی‌اتیلن ترفتالات

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،

2 قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این پژوهش، نحوه تأثیر تغییرات محتوای پلی‌اتیلن ترفتالات (PET) و پلی‌پروپیلن پیوند شده با مالئیک انیدرید (PP-g-MA) به عنوان یک سازگارکننده در بستر پلی‌پروپیلن (PP)، بر قابلیت رنگ‌پذیری آمیزه سه تایی و با استفاده از روش طراحی آزمایش مکعبی مخصوص مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از طراحی آزمایش نشان داد که ترکیب درصد پلی‌اتیلن ترفتالات در آمیزه دارای یک محدوده بحرانی است. به‌گونه‌ای که افزودن پلی‌اتیلن ترفتالات بیش از آن نه تنها تغییری در قابلیت رنگ‌پذیری آمیزه ایجاد نمی‌کند، بلکه استحکام مکانیکی آن را کاهش می‌دهد. با بررسی بیشتر نتایج مشخص گردید که آمیزه‌ای که در آن محتوای پلی‌اتیلن ترفتالات و سازگارکننده به ترتیب در محدوده 15-10 و 5-4 درصد وزنی است، علاوه بر داشتن بالاترین مقادیر جذب ماده رنگزای دیسپرس از استحکام مکانیکی مطلوبی نیز برخوردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using a Special Cubic Mixture Experimental Design to Achieve Optimal Disperse Dyeability of Polypropylene/Polyethylene Terephthalate Blend

نویسندگان [English]

  • F. Mirjalili 1
  • S. Moradian 2
1 Department of Polymer Engineering and Color Technology, Amirkabir University of Technology
2 Center of Excellence for Color Science and Technology, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In this investigation, attempts were made to predict the effect of variations in composition of modified polypropylene (PP) with polyethylene terephthalate (PET) and a maleic anhydride grafted polypropylene (PP-g-MA) as a compatibilizer on blend’s disperse dyeability by means of a special cubic experimental design. The results showed that there seems to be a critical PET content, above which the blend’s dye uptake stays constant and the mechanical properties of the blend begin to decrease. In addition, further analysis of the results indicated that PP/PET/PP-g-MA blends with 10-15 wt% PET and 4-5 wt% PP-g-MA gave maximal dye uptake as well as desirable mechanical properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • polypropylene
  • Polyethylene terephthalate
  • Polymer Blend
  • Dyeability
  • Special cubic mixture experimental design