تاثیر نوع کاغذ بر دقت مدل پیش‌گویی رنگ با روش مکعب نزدیک‌ترین همسایگی برای پروفایل‌های مبتنی بر جدول در یک چاپگر جوهرافشان

نویسندگان

1 گروه پژوهشی نمایش رنگ و پردازش تصویر، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

استفاده از انواع مختلف کاغذ در چاپگرهای جوهرافشان امری معمول است. یک چاپگر جوهر افشان با توجه به تفاوت نفوذ جوهر در کاغذهای مختلف و نیز اختلاف در براقیت و بافتار کاغذها، نتایج متفاوتی را در رنگ‌های چاپ شده باعث می‌شود. به بیان دیگر، تفاوت کاغذها بر دقت پیش‌گویی هر مدلی که به منظور ساخت پروفایل در فرآیند مدیریت رنگ به کار برود، موثر است. در مقاله حاضر اثر 4 نوع کاغذ مختلف بر نتیجه پیش‌گویی رنگ یک نوع چاپگر جوهرافشان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مدل پیش‌گویی در نظر گرفته شده، روش مکعب بود که به عنوان یکی از مدل‌های نزدیک‌ترین همسایگی در پروفایل‌های مبتنی بر جدول شناخته می‌شود. متغیرهای تصمیم‌گیری حجم محدوده رنگی بدست آمده و توانایی بازتولید رنگ بر روی کاغذ در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که مدل پیش‌گویی استفاده شده بهترین نتیجه را هنگام چاپ رنگ‌ها روی یک کاغذ مات‌ می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Various Papers on the Prediction Accuracy of a Cube Nearest Neighbor Color Prediction Model in LUT Profiles Utilized in an Inkjet Printer

نویسندگان [English]

  • M. Gorji 1
  • K. Ansari 1
  • S. Moradian 2
1 Department of Color Imaging and Color Image Processing, Institute for Color Science and Technology
2 Center of Excellence for Color Science and Technology, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

The use of different papers in inkjet printers is a normal practice. However, due to the variety of the texture and gloss of such papers as well as the extent to which various papers enable the penetration of the ink into these papers would result in various results in the printed colors. In other words, such various in the papers affect the prediction accuracy of any model used for making the profiles in the color management process.In present article the effect of four paper types on the final printed papers as predicted by a cube nearest neighbor, prediction model in LUT profiles in an inkjet printer was investigated. The deciding parameters were repeatability and color gamut volume. The results show that this prediction model gave the best printed colors on the utilized matte paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Color management
  • Color predicting
  • Color gamut
  • PROFILE
  • Ink-jet printer