مروری بر کمی‌سازی جلوه ظاهر بصری

نویسندگان

1 گروه پژوهشی فیزیک رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه پژوهشی فیزیک رنگ، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

زیبایی ظاهر، در کنار ویژگی‌های یک محصول، بدان مفهوم بخشیده و در ارتباط محصول با مشتری به طور قابل ملاحظه‌ای موثر است. لذا ابزارها و روش‌هایی که بتوانند ظاهر محصول را کمی کرده و با پاسخ‌های انسانی مرتبط سازند همواره مدنظر صنعت و محافل علمی پژوهشی بوده و هستند. در این مقاله قصد داریم تا ضمن تقسیم‌بندی ظاهر به زیر مجموعه‌هایی که اندازه‌گیری ظاهر را تسهیل کرده‌اند به دیدگاه‌هایی که سعی در کمی کردن درک انسانی از ویژگی‌های ظاهری دارند، بپردازیم. در این راستا به اهمیت ظاهر در مهندسی کانسی به عنوان ابزاری جهت ارتباط توقعات مدنظر مشتری از محصولات با پارامتر‌های طراحی معتبر اشاره شده و همچنین از کمیت‌سنجی نرم به عنوان یک روش، برای اندازه‌گیری ظاهر و اندازه‌گیری عینی ویژگی‌های معین ادراکی در حوزه حواس پنج‌گانه استفاده خواهد شد. نتایج حاکی از موثر بودن جلوه ظاهری کل در مهندسی کانسی و کارآمد بودن ابزار کمیت‌سنجی نرم در اندازه‌گیری آن می‌باشد که این موضوع توسط محققین مختلفی با تقسیم‌بندی جلوه ظاهری کل به زیر مجموعه‌های آن مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on Quantification of Visual Appearance

نویسندگان [English]

  • A. M. Alizadeh 1
  • F. Ameri 2
  • S. Moradian 3
1 Department of Color Physics, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Color Physics, Institute for Color Science and Technology
3 Center of Excellence for Color Science and Technology, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

The aesthetic and pleasing properties of a product are important and significantly add to the meaning and relevance of a product. There has been a strong industrial and academic interest and need to establish hardware and/or software systems in order to quantify and link appearance properties to their human response equivalences. In this study, we intend to review models which have been proposed to quantify human perceptions of appearance features. To this end the importance of Kansei Engineering in appearance is considered. This is a tool for linking consumer expectations of products with valid design parameters. In the domain of human senses, soft metrology is used as a method for metering and objective quantification of perceptual qualities of appearance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total appearance
  • Visual Appearance
  • Kansei Engineering
  • Soft metrology