مروری اجمالی بر مدل‌های پیشگویی رنگ

نویسندگان

1 گروه پژوهشی نمایش رنگ و پردازش تصویر، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه پژوهشی فیزیک رنگ، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

برای آن که یک مدل رنگ همانندی بتواند پیشگویی صحیح و دقیقی از مقادیر مواد رنگی اولیه مورد نیاز ارائه دهد، نیاز به شناخت عوامل موثر و لحاظ شرایط سیستم رنگ در آن است. از جمله این عوامل، تعیین ضرایب جذب و انتشار مواد رنگی، ارتباط میان انعکاس کلی و انعکاس داخلی لایه رنگ، فرض‌های اولیه در خصوص نور تابیده به لایه رنگ، هندسه انتشار و اندازه ذرات و سایر موارد می‌باشد. همچنین یک لایه رنگ، ممکن است شفاف، نیمه‌شفاف و یا پشت‌پوش باشد. مدل‌های مختلف همچون مدل‌های فیزیکی، مدل‌های عددی و مدل‌های هوشمند و هیبریدی با تعیین عوامل موثر و ارائه فرمول‌های جدید، سعی در مدل‌سازی و در نتیجه ارائه یک پیشگویی صحیح از رنگ نهایی در شرایط خاص تعریف شده دارند. در این مطالعه سعی در بررسی این مدل‌ها و شرایط استفاده از آنها در کاربردهای مختلف شده است. برخی از شناخته‌شده‌ترین این مدل‌ها مانند کیوبلکا- مانک، تئوری چهار پرتویی، تئوری چند پرتویی، چاندراسخار، افزایشگر دوتایی معکوس، مونت کارلو، لایه نماینده و امکان استفاده از روش‌های هوشمند مانند شبکه عصبی نیز که به نظر می‌رسد نتایج خوبی را ارائه می‌دهند، مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و شرایط اولیه لازم برای استفاده بهینه از آنها بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Concise Review on Color Match Prediction Models

نویسندگان [English]

  • M. Gorji 1
  • K. Ansari 1
  • F. Ameri 2
  • S. Moradian 3
1 Department of Color Imaging and Color Image Processing, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Color Physics, Institute for Color Science and Technology
3 Center of Excellence for Color Science and Technology, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In order for a color matching model to be able to predict the correct and precise amounts of colorants to achieve a certain color, numerous sets of information regarding the effective parameters of the colored system is required. These parameters include the absorbance and scattering coefficients of colorants, relations between total and internal reflection of a colored layer, basic assumptions relating to incident light interactions with and without the colored layer, geometry and size of the scattering particles, etc. Additionally a colored layer could be transparent, translucent or opaque. Various models such as physical, numerical, intelligent and hybrid models attempt to present a correct prediction of the amounts of components to give the precise color through determining the contribution of each effective parameter which may lead to new formulae. In the present study, a variety of such models and their various applications are reviewed. Most of the well-known physical models such as Kubelka-Munk, Four-Flux, Many-Flux, Chandrasekhar, inverse adding doubling, Monte Carlo, representative layer theory and even intelligent models such as artificial neural network models for optimal usage are herewith described.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Color match prediction models
  • Kubelka-Munk
  • Spectral decomposition theory
  • Neural Network