دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، فروردین 1391 
مقاومت به خوردگی و ریخت‌شناسی پوشش تبدیلی نانوسرامیک بر پایه هگزافلوئورو زیرکونیک اسید بر روی فولاد

صفحه 9-18

حسین عیوض محمدلو؛ علی اصغر سرابی؛ علی اصغر صباغ الوانی؛ حسن سامعی؛ رضا سلیمی


تأثیر دندریمر بر قابلیت رنگرزی پارچه پنبه‌ای با مواد رنگزای مستقیم

صفحه 59-65

فاطمه خاکزار بفروئی؛ رضا محمد علی مالک؛ فیروز مهرمظاهری