تأثیر دندریمر بر قابلیت رنگرزی پارچه پنبه‌ای با مواد رنگزای مستقیم

نویسندگان

دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

پیش آماده‌سازی پارچه پنبه‌ای با دندریمر پلی‌پروپیلن ایمین قدرت رنگی آن را در رنگرزی با مواد رنگزای مستقیم C.I. DIRECT BLUE 78 وC.I. DIRECT RED 81 افزایش می‌دهد. استفاده از این دندریمر و رنگزای مستقیم C.I. DIRECT RED 81 به طور هم‌زمان روی پارچه پنبه‌ای با روش‌های رنگرزی رمق‌کشی و مداوم مورد مطالعه قرار گرفت و رنگرزی به مقدار کمی بهبود یافت. پیش‌آماده‌سازی پارچه پنبه‌ای با دندریمر در شکل امولسیون دندریمر که با روش pad-dry به کار گرفته شده و فرآیند رنگرزی نیز به صورت مداوم انجام شده است باعث افزایش قدرت رنگی و حصول یکنواختی و همچنین بهبود ثبات نوری و شستشویی می‌گردد. به کارگیری دندریمر به شکل امولسیون از تشکیل تجمعات دندریمر جلوگیری کرده و باعث ایجاد یکنواختی در توزیع دندریمر روی سطح الیاف پنبه شده و در نتیجه باعث جذب رنگزاهای مستقیم C.I. DIRECT RED 81 و C.I. DIRECT BLUE 78 به کالای پنبه‌ای به صورت یکنواخت می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Dendrimer on Cotton Dyeability with Direct Dyes

نویسندگان [English]

  • F. Khakzar Bafrooei
  • R. M. A. Malek
  • F. M. Mazaheri
Faculty of Textile Engineering, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

Pre-treatment of cotton fabric by poly(propylene imine ) dendrimer enhanced its color strength using C.I DIRECT RED 81 and C.I. DIRECT BLUE 78. Application of this dendrimer and the direct dyes simultaneously on cotton fabric by exhaust as well as continuos dyeing method has been studied with slightly improved dyeing results. Pre-treatment of the cotton fabric with dendrimer in emulsion form using pad-dry method, followed by continuous dyeing, increased in color strength and level dyeing as well as light and wash fastness was achieved. The use of the dendrimer in emulsion form prevents the aggregation of dendrimer. As a result, level dyeing with C.I. DIRECT RED 81 and C.I. DIRECT BLUE 78 dyes as well as satisfactory color strength has been noticed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dendrimer
  • cotton
  • dyeing
  • Surface modification
  • Direct dyes
  • Encapsulation