سنتز، شناسایی و بررسی خواص ماده رنگزای دیسپرس جدید بر پایه آزو با قابلیت حذف شدن در محیط قلیایی، بر روی الیاف پلی‌استر رنگرزی شده

نویسندگان

1 عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

2 گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

4 گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این تحقیق یک ماده رنگزای دیسپرس جدید از پارا آمینو بنزوئیک اسید به عنوان جزء نمک دی آزونیوم و 3-N,N- دی اتیل آمینواستانیلید به عنوان جزء جفت شونده سنتز شد. ماده رنگزای دیسپرس سنتز شده به روش نوبلور خالص شده و به وسیله روش‌های دستگاهی DSC،FTIR ، Mass spectra،1HNMR ،13CNMR و UV-Visible شناسایی گردید. ماده رنگزای سنتز شده برای رنگرزی الیاف پلی‌استر به روش دمای بالا (HT) به کار رفت و خواص رنگرزی و خواص ثباتی آن بررسی گردید. نتایج نشان دادند که ماده رنگزای سنتز شده دارای قابلیت رنگرزی خوبی بر روی الیاف پلی‌استر بوده و ثبات شستشویی عالی و ثبات نوری خوبی دارد. همچنین قابلیت حذف فرآیند شستشوی احیایی و جایگزینی آن با فرآیند شستشوی قلیایی کالاهای رنگرزی شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ماده رنگزای موجود بر روی سطح الیاف پلی‌استر در اثر شستشوی قلیایی از کالا جدا شده و بدین ترتیب شستشوی احیایی و در نهایت مصرف سدیم هیدروسولفیت حذف شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis, Characterization and Dyeing Properties of an Alkali-Clearable Monoazo Disperse Dye on Polyester Fibres

نویسندگان [English]

  • M. Dodangeh 1
  • K. Gharanjig 2
  • M. Mohammadian 3
  • M. Sadeghi-Kiakhani 4
1 Member of Young Researchers Club, Islamic Azad University, Kashan branch
2 Department of Organic Colorants;Center of Excellence for Color science and Technology, Institute for Color Science and Technology
3 Islamic Azad University, Kashan branch
4 Department of Organic Colorants, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In this research a novel monoazo disperse dye was prepared from ρ-aminobenzoic acid as the diazo component and 3-N,N-diethylaminoacetanilide constituted the coupling component. The synthesized dye was purified by recrystallisation method and then was characterized by analytical instruments such as DSC, FTIR, Mass spectra, 1HNMR, 13CNMR and UV-Visible techniques. The synthesized dye was applied on polyester fabric according to HT method. Dyeing and fastnesses properties of synthesized dye on polyester fibres were investigated. The results showed that the synthesized dye had good build-up, excellent wash fastness and good light fastness on polyester fibres. Also, the elimination of the reduction clearing and its replacement with alkali clearing process of dyed fabrics was evaluated. The results represented that the synthesized dye is hydrolysable and removable from the surface of dyed polyester fabrics under alkaline condition. To this reason the reduction clearing process and consuming of sodium hydrosulfite were eliminated in the dyeing of polyester using the synthesized dye.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Synthesis
  • Disperse dye
  • Polyester fibres
  • Azo dye
  • dyeing