دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، مهر 1391 
بررسی تاثیر نوع نانوسیلیس بر خواص رنگرزی نانوکامپوزیت پلی‌اتیلن ترفتالات/سیلیس

صفحه 209-222

مازیار پروین‌زاده گشتی؛ سیامک مرادیان؛ ابوسعید رشیدی؛ محمد اسماعیل یزدانشناس


سنتز نانو کمپلکس‌های فعال بیوشیمیایی از قرمز تولوئیدین و فلز نیکل

صفحه 223-232

راهبه امیری دهخوارقانی؛ زهرا فخروئیان؛ سوسن رسولی؛ محیا فرهادی


بررسی انحلال و خواص رنگرزی یک ماده رنگزای دیسپرس در حضور مواد پراکنش‌‌کننده زیست‌سازگار توئین

صفحه 253-261

کمال‌الدین قرنجیگ؛ علیرضا خسروی؛ ولگا نیکنام؛ آناهیتا احمدی؛ م‍ژگان حسین نژاد


ساخت رنگدانه نانوساختار آبی آلومینات کبالت به روش هیدروترمال

صفحه 263-270

مژده موسایی؛ محمد علی فقیهی ثانی؛ سعید باغشاهی؛ مرتضی احسانی