ساخت و ارزیابی خواص رنگ کنترل حرارتی سفید سیلیکونی

نویسندگان

1 دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

2 دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر شاهین شهر

چکیده

هدف از انجام این پژوهش ساخت پوشش سفید سیلیکونی کنترل حرارتی مخصوص ماهواره و بررسی اثرات آزمون‌های اکسیژن اتمی و چرخه حرارتی بر روی خواص نوری آن است. این رنگ با استفاده از رزین سیلیکونی و رنگدانه اکسید روی تهیه شده است. آزمون‌های اکسیژن اتمی و چرخه حرارتی بر روی آن انجام گرفت و اثرات آن با اندازه‌گیری کاهش وزن نمونه و دستگاه‌های میکروسکوپ الکترونی (SEM) و میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) بررسی شد. همچنین تخریب خواص نوری در طیف بازتابی، جذب خورشیدی و نشر حرارتی رنگ، قبل و بعد از آزمون‌های اکسیژن اتمی و چرخه حرارتی مطالعه شد. میزان جذب خورشیدی این رنگ، 0.256 و نشر حرارتی آن 0.870 بود. نتایج به دست آمده نشان داد، رنگ ساخته شده از مقاومت بالایی در مقابل آزمون‌های اکسیژن اتمی و چرخه حرارتی برخوردار بوده و برای کاربردهای فضایی مناسب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation and Evaluation of White Silicone Thermal Control Paint Properties

نویسندگان [English]

  • N. Kayhan 1
  • R. Shojarazavi 2
1 Department of Chemistry, Shahreza Islamic Azad University
2 Department of Materials Engineering, Malek Ashtar University of TechnologyوShahin Shahr
چکیده [English]

The purpose of the present work is to prepare of white silicone thermal control paint for spacecraft and investigation the effects of atomic oxygen (AO) and thermal cycling on the optical properties. The white paint includes zinc oxide-pigmented silicone resin. The behavior of silicone paint under AO and thermal cycling, were studied by the mass loss of paint specimen and complementary techniques including scanning electron microscopy (SEM) and atomic force microscopy (AFM). Also the optical degradation in the reflectance spectra, solar absorptance and thermal emittance for silicone paint before and after AO and thermal cycle were investigated. Solar absorptance and thermal emittance of this paint were 0.256 and 0.870 respectively. The white silicone paint has promising AO and thermal cycling resistance properties that could be suitable for space applications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • White silicone paint
  • Atomic Oxygen
  • Thermal cycling
  • Solar absorptance
  • Thermal emittance