نویسنده = علی اصغر سرابی
رنگ‌سنجی و مشخصه‌یابی نانو بلور فسفر ساخته‌شده به روش سل ژل، جهت استفاده در دیودهای ساطع‌کننده نور

دوره 6، شماره 2، تیر 1391، صفحه 95-101

حسن سامعی؛ رضا سلیمی؛ علی اصغر صباغ الوانی؛ علی اصغر سرابی؛ حسین عیوض محمدلو


نانوکامپوزیت‌های اپوکسی‌رس مونت‌موریلونیت: اثر واکنش‌پذیری سخت‌کننده بر ریخت‌شناسی و خواص ضدخوردگی

دوره 6، شماره 2، تیر 1391، صفحه 125-134

یگانه حاجی علی اکبری؛ علی اصغر سرابی؛ منوچهر خراسانی؛ سیده مریم ناصری کندلو


مقاومت به خوردگی و ریخت‌شناسی پوشش تبدیلی نانوسرامیک بر پایه هگزافلوئورو زیرکونیک اسید بر روی فولاد

دوره 6، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 9-18

حسین عیوض محمدلو؛ علی اصغر سرابی؛ علی اصغر صباغ الوانی؛ حسن سامعی؛ رضا سلیمی


بررسی خواص ویسکو الاستیک نانو خاک رس ـ پوشش‌های پلی‌یورتان با جامد حجمی 100 درصد

دوره 5، شماره 2، تیر 1390، صفحه 129-135

مجید تقوی؛ سید محمود کثیریها؛ علی اصغر سرابی؛ حسین نازک‌دست


تأثیر سدیم دودسیل سولفات بر ساختار و خواص ضد خوردگی پوشش فسفاته بر روی آلیاژ منیزیم AZ31

دوره 4، شماره 3، مهر 1389، صفحه 183-189

رضا امینی؛ علی اصغر سرابی؛ سید محمود کثیریها


بررسی خواص فازی و نورتابی رنگدانه نانو بلور SrMgAl2SiO7: Eu2+ و رنگ‌سنجی فسفرهای نهایی

دوره 3، شماره 4، دی 1388، صفحه 251-256

رضا سلیمی؛ حسن سامعی؛ علی اصغر صباغ الوانی؛ علی اصغر سرابی؛ محمدرضا تحریری


ارزیابی اثر پراکنش ذرات رس آلی بر رفتار رئولوژیکی نانوکامپوزیت پلی یورتان ـ رس مونت موریلونیت

دوره 3، شماره 2، تیر 1388، صفحه 89-96

شبنم اشهری؛ علی اصغر سرابی؛ سید محمود کثیریها؛ داود زارعی


تأثیر بازدارندگی سطح فعال کاتیونی برخوردگی فولاد در محیط اسیدی و اثر مشارکتی یون کلرید و الکل‌ها

دوره 2، شماره 4، دی 1387، صفحه 257-263

دورنا آصفی؛ مختار آرامی؛ علی اصغر سرابی؛ نیازمحمد محمودی