بررسی خواص ویسکو الاستیک نانو خاک رس ـ پوشش‌های پلی‌یورتان با جامد حجمی 100 درصد

نویسندگان

دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

نانو خاک رس Cloisite 20A به میزان0، 0.5 ، 1 ، 2 و 3 درصد وزنی در محمل پلی‌استر ـ اتر پلی‌ال تحت شرایط یکسان توسط همزن مکانیکی و فراصوت پراکنده شد و سپس با افزودن جزء ایزوسیانات آروماتیک بدون حلال به نسبت استوکیومتری، نانو کامپوزیت‌های با درصدهای وزنی فوق حاصل گردید. با استفاده از آزمون تفرق اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی عبوری، پراکنش لایه لایه‌ای نانو خاک رس در پوشش پلی‌یورتان بدون حلال تأیید گردید. نتایج حاصل از آزمون حرارتی دینامیکی ـ مکانیکی نشان می‌دهد که با افزایش درصد وزنی نانو در پوشش، دمای انتقال شیشه‌ای نانو کامپوزیت‌ها افزایش یافته است در حالی که به دلیل کاهش چگالی شبکه‌ای نانو کامپوزیت‌ها، مدول الاستیک آنها با افزایش درصد وزنی نانو خاک رس، کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation into Visco-elastic Properties of 100% Solids Polyurethane-Nanoclay Coating

نویسندگان [English]

  • M. Taghavi
  • S. M. Kasiriha
  • A. A. Sarabi
  • H. Nazokdast
Polymer Engineering and Color Technology Department, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

Nanoclay, Cloisite 20A, in 0, 0.5, 1, 2 and 3 w% were dispersed by mechanical and Ultra sonic mixing method in polyester-ether vehicle in the same conditions. Then solvent free aromatic isocyanate hardener was added in the above specimens stoichiometrically in order to synthesize nanocomposites. The X-Ray Diffraction (XRD) analysis and Transmission Electron Microscopy (TEM) indicate that the nanoclay has intercalated in the 100% Solid Polyurethane. Results of Dynamic Mechanical Thermal Analysis (DMTA) show that nanoclay content increases the thermal transition (Tg) for nanocomposite specimens, while the storage modulus decreases due to decrease of cross linking density of nanocomposites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 100% Solids polyurethane
  • Nanoclay
  • Visco-Elastic
  • Nanocomposite