موضوعات = سایر
استفاده از روش‌های طیف سنجی و میکروسکوپی در بررسی شاخصه های شناسایی رنگ تولیدی بر اساس دستور العمل‌های سنتی ایرانی: قرمز شنگرف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

علی نعمتی بابای لو؛ علیرضا کوچکزایی؛ لیلا ملکی فر


معرفی روشی جهت سنتز سبز نانوذرات کربنی و بررسی سمیت سلولی آن

دوره 15، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 47-54

فاطمه اشرافی تفرشی؛ سیده فاطمه قاسمی؛ فاطمه سادات هدی؛ ندا اسفندیاری


بررسی عملکرد و سازوکار آغازگر نوری سه جزیی برپایه سافرانین

دوره 14، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 153-161

عاطفه نژادابراهیم؛ مرتضی ابراهیمی؛ زویر آلوناس؛ سلین کوتسه- برگن؛ کریستین لی


بررسی تأثیر افزودنی اَفسَنتین بر ثبات ‏رنگ مرکب آهن- مازو

دوره 13، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 277-291

اعظم رمضانی چرمینه؛ مهرناز آزادی بویاغچی؛ بهزاد ذوالفقاری