کلیدواژه‌ها = جذب سطحی
بررسی سینتیک و ایزوترم جذب متیلن بلو از محلول آبی با استفاده از نانوکامپوزیت مغناطیسیPVA/AG/CuFe2O4

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1402

عبدالله فلاح شجاعی؛ رویا نایبی؛ مریم پورجمال


کاربرد آزولای اصلاح شده با نانوذرات مگنتیت به عنوان جاذب جهت حذف ماده رنگزای بریلیانت آبی

دوره 15، شماره 2، تیر 1400، صفحه 131-141

شهاب شریعتی؛ میثم بوستانی؛ فاطمه شریعتی؛ سارا رهنما


بررسی کارایی حذف رنگ توسط ZnFeAl-LDH و مخلوط اکسیدهای فلزی مشتق شده از آن

دوره 15، شماره 2، تیر 1400، صفحه 153-163

هدا دانشور؛ میر سعید سید دراجی؛ آرزو سلامی


جذب سطحی ماده رنگزای ایندیگو با استفاده از نانو الیاف مغناطیسی کیتوسان- اسید ایتاکونیک و بررسی سینتیک و ایزوترم جذب آن

دوره 14، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 117-128

ریحانه سهراب زاده دابانلو؛ شاداب شهسواری؛ علی وزیری یزدی؛ علی‌اکبر سیف کردی


جذب ماده رنگزای متیل نارنجی با استفاده از نانوکامپوزیت اکسید روی- اکسید منگنز بر پایه آلومینای فعال شده

دوره 11، شماره 4، دی 1396، صفحه 245-255

مهناز سادات میری؛ سیدعلی حسن زاده تبریزی؛ علی صفار تلوری


حذف جذبی ماده رنگزای کنگو قرمز با نانوکامپوزیت اکسید مس/خاک اره در سیستم ستونی

دوره 11، شماره 2، تیر 1396، صفحه 99-111

رضا انصاری؛ نوشین الوان پور؛ فریبا استوار


سنتز نانوذرات آهن (III) اکسید و نانو کامپوزیت آن برای رنگبری

دوره 9، شماره 4، دی 1394، صفحه 273-286

رضا انصاری؛ هادی فلاح معافی؛ نرگس نعمتی منجیلی؛ علی فلاح دلاور


آنالیز رگرسیون خطی و غیرخطی برای سینتیک جذب سطحی رنگزای ر‌اکتیو روی کربن فعال مغناطیسی

دوره 9، شماره 3، مهر 1394، صفحه 225-238

مهساسادات میرعلینقی؛ الهام منیری؛ مریم فرزان


جذب سطحی رنگزای آبی‌ متیلن از محلول‌های آبی بر روی نانو TiO2 عامل‌دارشده

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 35-43

آی نور اله قلیان؛ علی مهری زاد؛ پروین غربانی


ایزوترم، سینتیک و ترمودینامیک جذب رنگزای راکتیو آبی5 (RB5) با استفاده از کامپوزیت مغناطیسی کربن فعال و نانو ذرات Fe3O4

دوره 7، شماره 3، مهر 1392، صفحه 237-248

بابک کاکاوندی؛ روشنک رضایی کلانتری؛ علی اسرافیلی؛ احمد جنیدی جعفری؛ علی آذری


حذف رنگزای آلی آنیونی زرد مستقیم 9 و نارنجی راکتیو 122 از آب آلوده با استفاده از جاذب زیست پلیمری کیتوسان

دوره 4، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 17-23

محمدحسین رسولی فرد؛ نادر طاهری قزوینی؛ الهام فرهنگ نیا؛ اعظم حیدری؛ سید محمدمهدی دوست محمدی