دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، زمستان 1394 
1. سنتز نانوذرات آهن (III) اکسید و نانو کامپوزیت آن برای رنگبری

صفحه 273-286

رضا انصاری؛ هادی فلاح معافی؛ نرگس نعمتی منجیلی؛ علی فلاح دلاور


2. اثر بتاسیکلودکسترین بر خواص رنگی و ثباتی منسوجات چاپ شده پنبه/ پلی‌استری

صفحه 287-296

فائزه صحرائی اردکانی؛ حاتمه بهاری مقدم؛ محمد خواجه مهریزی؛ سیدمنصور بیدکی


5. بهینه‌سازی فرآیند استخراج فراصوت رنگزای طبیعی میوه ولیک

صفحه 313-320

سولماز اسحق لو گلوگاهی؛ سیامک صفاپور؛ موسی صادقی کیاخانی؛ سیدهادی سیدسعادتی


8. تخمین طول عمر فرش‌های پشمی با رویکرد تغییرات ظاهر و رنگ

صفحه 341-350

سید محمود طباطبایی هنزایی؛ محمد قانع؛ حسین حسنی؛ علی زینل همدانی


9. جداسازی اجزای فاکتور تشعشعات کلی مواد رنگزای فلورسنت

صفحه 351-361

فاطمه خاکزار بفروئی؛ هاله خلیلی؛ مهدی صفی