سنتز نانو ذرات پلی آنیلین/ دوپانت اسید کلریدریک به روش امولسیونی معکوس

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

2 گروه پژوهشی رزین و افزودنی ها، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

استفاده از پلیمرهای رسانا علیرغم کاربردهای گسترده در زمینه‌های مختلف، به علت فرآیندپذیری کم، محدود شده است. پلیمریزاسیون امولسیونی با تولید نانو ذرات پایدار شده در آب مشکل فرآیندپذیری این پلیمرها را تا حدودی حل می‌نماید. در این تحقیق، سنتز پلی‌آنیلین توسط فرآیند پلیمریزاسیون امولسیون معکوس به همراه جنبه‌های شیمیایی، فیزیکی و ساختاری ماده حاصله از طریق این روش پلیمریزاسیون مورد بحث قرار گرفته است. برای سنتز نمک پلی‌آنیلین از نوع رسانا با فرآیند امولسیون معکوس از عامل اکسنده بنزوئیل پراکسید در یک حلال غیرقطبی، یک اسید پروتونی عامل‌دار به عنوان دوپانت و نیز امولسیون‌کننده و اسید هیدروکلریک جهت بهبود رسانایی محصول استفاده می‌شود. تأثیر شرایط سنتز مثل مدت زمان واکنش، نوع و غلظت واکنش‌دهنده‌ها جهت بهینه‌سازی بازده سنتز و رسانندگی پلی‌آنیلین بررسی شده است. با سنتز پلی آنیلین در شرایط بهینه، مقدار مقاومت کمینه برابر با Ω 8.29 به دست آمد. علاوه بر رسانایی، ریخت‌شناسی و دیگر خواص پلی‌آنیلین به وسیله طیف‌سنجی FT-IR ،SEM ،DSC وDLS بررسی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesize of Hydrochloric Acid Doped Polyaniline Nanoparticles Via Inverse Emulsion Polymerization

نویسندگان [English]

  • F. Soltani 1
  • M. Pishvaei 2
1 Department of Engineering, Islamic Azad University Shahrood Branch
2 Departement of Resin and Additives, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

Despite the widespread applications of conductive polymers, their usage has been limited due to their poor processability. Emulsion polymerization to produce stable nanoparticles in water, solve to some extent the difficult process of these polymers. In this study, synthesis of polyaniline by inverse emulsion polymerization method along with chemical, physical and structural aspects is discussed. Synthesize of conductive polyaniline is carried out using oxidizing agent of benzoyl peroxide in a non-polar solvent, a functionalized protonic acid as dopant/ emulsifier and hydrochloric acid to improve the product conductivity. In order to optimize efficiency and conductivity of synthesized polyaniline, the effect of synthesis conditions such as reaction time, type and concentration of reactants were investigated. Synthesizing in optimum condition, minimum resistance value for a produced polyaniline was about 8.29 Ω. Beside conductivity, morphology and other properties of polyaniline has been investigated by FT-IR, SEM, DSC and DLS analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inverse emulsion polymerization
  • Conductive polymers
  • Polyaniline
  • Synthesis