دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تیر 1390 
بررسی خواص ویسکو الاستیک نانو خاک رس ـ پوشش‌های پلی‌یورتان با جامد حجمی 100 درصد

صفحه 129-135

مجید تقوی؛ سید محمود کثیریها؛ علی اصغر سرابی؛ حسین نازک‌دست


استخراج و خالص‌سازی ماده رنگزای غذایی بتاسیانین از گیاه آمارانتوس

صفحه 145-151

نادر علیزاده مطلق؛ شهره روحانی؛ هاشم زرآبادی؛ هدایت حدادی