کلیدواژه‌ها = ایزوترم
تعداد مقالات: 14
4. سنتز نانوذره فریت روی اصلاح شده با سیلان و قابلیت رنگبری آن

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 91-100

نیازمحمد محمودی؛ زهرا افشار بکشلو؛ محمد ابراهیم علیا


5. جذب سطحی رنگزای آبی‌ متیلن از محلول‌های آبی بر روی نانو TiO2 عامل‌دارشده

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 35-43

آی نور اله قلیان؛ علی مهری زاد؛ پروین غربانی


7. ایزوترم، سینتیک و ترمودینامیک جذب رنگزای راکتیو آبی5 (RB5) با استفاده از کامپوزیت مغناطیسی کربن فعال و نانو ذرات Fe3O4

دوره 7، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 237-248

بابک کاکاوندی؛ روشنک رضایی کلانتری؛ علی اسرافیلی؛ احمد جنیدی جعفری؛ علی آذری


8. اصلاح نانولوله‌های کربنی و بررسی کاربرد آن در حذف رنگزای مستقیم آبی 86

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 103-112

جلیل قبادی؛ مختار آرامی؛ سیدهژیر بهرامی


9. رنگبری رنگزاهای نساجی در سیستم‌های تک‌جزیی و دوجزیی با استفاده از جاذب معدنی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 153-164

مریم یزدانی؛ مختار آرامی؛ سیدهژیر بهرامی


12. حذف رنگزا از پساب رنگی نساجی با استفاده از مخروط کاج

دوره 5، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 243-251

نیازمحمد محمودی؛ باقر حیاتی؛ مختار آرامی


13. رنگبری ازپساب حاوی یک ماده رنگزای کاتیونی با استفاده از جاذب ارزان قیمت کائولن

دوره 3، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 145-155

علی رضا تهرانی بقا؛ نیازمحمد محمودی؛ مجید مرکزی؛ الهه طلایی نژاد


14. رنگبری پساب رنگی نساجی با جاذب طبیعی پوسته تمرهندی: بررسی ایزوترم و سینتیک جذب

دوره 3، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 81-88

شوکا خرم فر؛ نیازمحمد محمودی؛ مختار آرامی؛ کمال‌الدین قرنجیگ