کلیدواژه‌ها = ایزوترم
بررسی سینتیک و ایزوترم جذب متیلن بلو از محلول آبی با استفاده از نانوکامپوزیت مغناطیسیPVA/AG/CuFe2O4

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1402

عبدالله فلاح شجاعی؛ رویا نایبی؛ مریم پورجمال


سنتز نانوذره فریت روی اصلاح شده با سیلان و قابلیت رنگبری آن

دوره 9، شماره 2، تیر 1394، صفحه 91-100

نیازمحمد محمودی؛ زهرا افشار بکشلو؛ محمد ابراهیم علیا


جذب سطحی رنگزای آبی‌ متیلن از محلول‌های آبی بر روی نانو TiO2 عامل‌دارشده

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 35-43

آی نور اله قلیان؛ علی مهری زاد؛ پروین غربانی


ایزوترم، سینتیک و ترمودینامیک جذب رنگزای راکتیو آبی5 (RB5) با استفاده از کامپوزیت مغناطیسی کربن فعال و نانو ذرات Fe3O4

دوره 7، شماره 3، مهر 1392، صفحه 237-248

بابک کاکاوندی؛ روشنک رضایی کلانتری؛ علی اسرافیلی؛ احمد جنیدی جعفری؛ علی آذری


اصلاح نانولوله‌های کربنی و بررسی کاربرد آن در حذف رنگزای مستقیم آبی 86

دوره 7، شماره 2، تیر 1392، صفحه 103-112

جلیل قبادی؛ مختار آرامی؛ سیدهژیر بهرامی


رنگبری رنگزاهای نساجی در سیستم‌های تک‌جزیی و دوجزیی با استفاده از جاذب معدنی

دوره 6، شماره 2، تیر 1391، صفحه 153-164

مریم یزدانی؛ مختار آرامی؛ سیدهژیر بهرامی


حذف رنگزا از پساب رنگی نساجی با استفاده از مخروط کاج

دوره 5، شماره 3، مهر 1390، صفحه 243-251

نیازمحمد محمودی؛ باقر حیاتی؛ مختار آرامی


رنگبری ازپساب حاوی یک ماده رنگزای کاتیونی با استفاده از جاذب ارزان قیمت کائولن

دوره 3، شماره 3، مهر 1388، صفحه 145-155

علی رضا تهرانی بقا؛ نیازمحمد محمودی؛ مجید مرکزی؛ الهه طلایی نژاد


رنگبری پساب رنگی نساجی با جاذب طبیعی پوسته تمرهندی: بررسی ایزوترم و سینتیک جذب

دوره 3، شماره 2، تیر 1388، صفحه 81-88

شوکا خرم فر؛ نیازمحمد محمودی؛ مختار آرامی؛ کمال‌الدین قرنجیگ