کلیدواژه‌ها = چسبندگی
مطالعه خواص ضدخوردگی، ریخت‌شناسی و چسبندگی پوشش فسفاته دمای محیط حاوی افزودنی کبالت

دوره 8، شماره 3، مهر 1393، صفحه 221-228

الهام متین محمدی؛ محمدرضا محمدزاده عطار؛ بهرام رمضان‌زاده


ارزیابی خواص الکتروشیمیایی و سطحی آلیاژ آلومینیم 1050 آماده‏‌سازی شده با روش‏‌های مختلف

دوره 8، شماره 2، تیر 1393، صفحه 129-136

سمانه شریفی گلرو؛ محمدرضا محمدزاده عطار؛ بهرام رمضان‌زاده


بررسی مقاومت به جدایش پوشش‌های قیری

دوره 2، شماره 2، تیر 1387، صفحه 115-122

سیدسینا جمالی؛ محمدرضا محمدزاده عطار