مطالعه خواص ضدخوردگی، ریخت‌شناسی و چسبندگی پوشش فسفاته دمای محیط حاوی افزودنی کبالت

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 گروه پوشش‏های سطوح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این مطالعه، تاثیر افزودنی کبالت بر خواص مختلف پوشش فسفاته تشکیل شده در دمای محیط روی زیرآیند فولادی مورد مطالعه قرار گرفت. پوشش در دمای محیط، 3.1 pH= و زمان30 دقیقه تشکیل شد. از آزمون‌های الکتروشیمیایی پلاریزاسیون، میکروسکوپ الکترونی (SEM)،EDX و چسبندگی ((Pull off جهت ارزیابی خواص مختلف پوشش فسفاته استفاده شد. نتایج آزمون الکتروشیمیایی نشان داد که پوشش فسفاته دمای‏ محیط در حضور افزودنی کبالت می‏تواند خواص ضد‏خوردگی پوشش فسفاته را بهبود داده و نرخ خوردگی فولاد را بیشتر از پوشش فسفاته فاقد این افزودنی کاهش دهد. تصاویر میکروسکوپ ‏الکترونی بیانگر پوشش‏دهی مناسب‌تر پوشش فسفاته تشکیل شده در حضور افزودنی نسبت به پوشش فاقد این افزودنی بود. نتایج آزمون چسبندگی pull offافت چسبندگی پوشش اپوکسی در پوشش حاوی افزودنی کبالت به کمتر از نصف میزان پوشش فاقد این افزودنی پس از 30 روز غوطه‏وری نمونه‏ها در محیط خورنده را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Anticorrosion, Morphological and Adhesion Properties of an Ambient Temperature Cobalt Induced-Phosphate Coating

نویسندگان [English]

  • E. Matin Mohammadi 1
  • M. M. Attar 1
  • B. Ramezanzadeh 2
1 Department of Polymer Engineering and Color Technology, Amirkabir University of Technology
2 Department of Surface Coating and Corrosion, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

Different properties of an ambient temperature phosphate coating containing cobalt ions were studied on a steel substrate. Surface treatment on the phosphate coating bath was conducted at T=25 ºC, pH=3.1 and t=30 min. Different analytical techniques including linear polarization, scanning electron microscope (SEM), EDX and Pull off test were employed in order to evaluate the phosphate coating properties. The results obtained from the polarization test revealed that corrosion resistance of the phosphate coating was enhanced in the presence of cobalt ions. SEM micrographs showed a better surface coverage for the cobalt induced phosphate coating. Results obtained from the pull off test also showed that the surface treatment of the steel substrate by phosphate coating reduced adhesion loss of the epoxy coating after 30 days immersion in 3.5 wt% NaCl solution. The decrease in the adhesion loss was more pronounced in the case of using cobalt ions in phosphate coating.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phosphate coating
  • Cobalt
  • polarization
  • SEM
  • Pull off