نویسنده = علی شمس ناتری
اثر عمق رنگی بر حساسیت رنگی در رنگرزی پشم با رنگزای طبیعی اسپرک

دوره 17، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 267-285

سید محمد ویسیان؛ علی شمس ناتری


تاثیر قدرت تفکیک و عمق بیتی پویشگر بر اندازه‌گیری تغییرات رنگ پارچه در فضای رنگی کوچک

دوره 16، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 123-134

الهام حسنلو؛ علی شمس ناتری؛ حسین ایزدان


رویکردی نوین در شبیه‌سازی فاکتور انعکاسی پارچه‌های پوشش داده شده با نانوذرات

دوره 12، شماره 3، آذر 1397، صفحه 229-240

نگین پیری؛ علی شمس ناتری؛ جواد مختاری


سنتز و شناسایی نانو ذرات مغناطیسی C-TiO2@Fe3O4برای تخریب آبی مستقیم 71 تحت تابش نور مرئی

دوره 8، شماره 4، دی 1393، صفحه 339-346

عبدالله فلاح شجاعی؛ علی شمس ناتری؛ مریم قماش پسند


اندازه‌گیری ضریب پشت‌پوشی کاغذ با استفاده از پویشگر

دوره 7، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 15-24

علی شمس ناتری؛ عباس حاجی پور


مقایسه روش‌های مختلف مشتقی در تعیین غلظت مواد رنگزا در منسوجات رنگرزی شده

دوره 5، شماره 4، دی 1390، صفحه 273-283

جلیل محتشم؛ علی شمس ناتری؛ هاله خلیلی


شبیه‌سازی محلول لوکوی رنگزای خمی

دوره 1، شماره 1، مهر 1386، صفحه 19-24

علی شمس ناتری؛ محمود صابری مطلق