اندازه‌گیری ضریب پشت‌پوشی کاغذ با استفاده از پویشگر

نویسندگان

1 گروه مهندسی نساجی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 گروه مهندسی نساجی، دانشگاه گیلان

چکیده

پشت‌پوشی، یکی از خصوصیات مهم محصولات تجاری مختلف از جمله کاغذ می‌باشد. روش معمول اندازه‌گیری به کمک اسپکتروفوتومتر گران می‌باشد. این کار تحقیقاتی روش جدیدی برای اندازه‌گیری پشت‌پوشی به کمک پویشگر به‌عنوان یک ابزار کم‌هزینه‌تر بیان می‌کند. پشت‌پوشی براساس مقادیر RGB تصاویر کاغذ حاصله از پویشگر محاسبه می‌گردد. نتایج حاصله بیانگر این است که قابلیت اندازه‌گیری پشت‌پوشی توسط پویشگر با اسپکتروفوتومتر قابل مقایسه می‌باشد. بهترین نتیجه بر اساس تبدیل RGB به فضای رنگی CIELab حاصل گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Measuring Opacity of Paper by Scanner

نویسندگان [English]

  • A. Shams nateri 1
  • A. Hajipour 2
1 Department of Textile Engineering, Faculty of Engineering, University of Guilan
2 Department of Textile Engineering, University of Guilan
چکیده [English]

The opacity is one of the important properties of various commercial products such as paper. The common opacity measurement method by using spectrophotometer is expensive. This work explains the novel method for measuring opacity by using scanner as a lower cost instrument. The opacity is evaluated by using RGB value of paper image which was obtained by scanner. The obtained results indicate that opacity measurement performance of scanner is comparable with spectrophotometer. The best opacity estimation is obtained conversion RGB to CIELab color space.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Opacity
  • paper
  • Measurement
  • Scanner
  • Spectrophotometer