دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تیر 1392 
بررسی تأثیر طیف ساختاری بر جلوه ظاهری روکش‌های سطح خودرویی

صفحه 123-131

نجمه خلیلی؛ فرهاد عامری؛ سیامک مرادیان؛ کاملیا غفارزاده؛ سیدحمیدرضا رزمگیر


کاهش سمیت رنگ از پساب‌های صنعتی با استفاده از آنزیم هورس رادیش پراکسیداز تثبیت‌شده

صفحه 133-142

فتح اله غلامی بروجنی؛ فاطمه نجات زاده باراندوزی؛ امیر حسین محوی