دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 60، شهریور 1401 
ارزیابی تأثیر سفیدکننده‌های اکسیدکننده بر ویژگی‌های ظاهری و ساختاری کاغذ

صفحه 93-107

مصطفی خواجه محمودی؛ مهرناز آزادی بویاغچی؛ محسن محمدی آچلویی؛ مجید قهرمان افشار


سنتز اکسیدگرافن آلایش‌شده مضاعف با عصاره‌ سیر و کاتیون‌های مس برای استفاده در پوشش‌‌های ضدباکتری

صفحه 173-184

سپیده اکبری پور تفرشی نژاد؛ ایمان علی بخشی؛ بهرام رمضان زاده؛ سیدآرش حدادی؛ محمد ارجمند؛ محمد مهدویان