دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 59، خرداد 1401، صفحه 1-92 
مطالعه دمای ساخت و فرآیند‌های تشکیل پوشش روغنی ـ رزینی ایرانی «روغن کمان»

صفحه 1-16

علی نعمتی بابایلو؛ مهرناز آزادی بویاغچی؛ فرهود نجفی؛ محسن محمدی آچاچلوئی


بررسی کارایی نانوکامپوزیت BFO/g-C3N4 در حذف کاتالیزوری نوری رنگزای قرمز کنگو

صفحه 69-79

مهرناز بابایی شکردشت؛ محمد هادی گیویان راد؛ پروین غربانی؛ زهره میرجعفری؛ علی مهری‌زاد