کلیدواژه‌ها = ماده رنگزای دیسپرس
سنتز و کاربرد یک ماده رنگزای دیسپرس جدید بر پایه ایندولین بر روی الیاف پلی‌استر

دوره 7، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 61-68

م‍ژگان حسین نژاد؛ کمال‌الدین قرنجیگ؛ سیامک مرادیان


بررسی انحلال و خواص رنگرزی یک ماده رنگزای دیسپرس در حضور مواد پراکنش‌‌کننده زیست‌سازگار توئین

دوره 6، شماره 3، مهر 1391، صفحه 253-261

کمال‌الدین قرنجیگ؛ علیرضا خسروی؛ ولگا نیکنام؛ آناهیتا احمدی؛ م‍ژگان حسین نژاد


سنتز، شناسایی و بررسی خواص ماده رنگزای دیسپرس جدید بر پایه آزو با قابلیت حذف شدن در محیط قلیایی، بر روی الیاف پلی‌استر رنگرزی شده

دوره 6، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 51-58

محمد دودانگه؛ کمال‌الدین قرنجیگ؛ مهرداد محمدیان؛ موسی صادقی کیاخانی


انحلال یک ماده رنگزای مونو آزو دیسپرس نفتالیمید در حضور مواد فعال سطحی دو قلوی کاتیونی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 55-64

کمال‌الدین قرنجیگ؛ موسی صادقی کیاخانی؛ علی رضا تهرانی بقا