کلیدواژه‌ها = مواد رنگزای آزو
بررسی رنگبری زیستی مواد رنگزای آزو توسط اکتینومیست‌های نمک‌دوست و تحمل‌پذیر نمک

دوره 11، شماره 2، تیر 1396، صفحه 145-152

فرزانه مهدوی زفرقندی؛ محمد علی آموزگار؛ صدیقه اسد؛ مریم سیروسی


رنگرزی الیاف پشم با مواد رنگزای مونوآزوی دیسپرس جدید بر پایه نفتالیمید شامل بوتیریک اسید

دوره 3، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 9-15

موسی صادقی کیاخانی؛ کمال‌الدین قرنجیگ؛ مختار آرامی؛ نیازمحمد محمودی؛ جواد مختاری


رنگرزی یک حمامه پارچه‌های پلی‌استر و پنبه با مواد رنگزای دیسپرس جدید بر پایه نفتالیمید و یک رنگزای راکتیو

دوره 1، شماره 2، دی 1386، صفحه 67-72

کمال‌الدین قرنجیگ؛ مختار آرامی؛ علیرضا خسروی؛ نیازمحمد محمودی؛ جواد مختاری