بررسی رنگبری زیستی مواد رنگزای آزو توسط اکتینومیست‌های نمک‌دوست و تحمل‌پذیر نمک

نویسندگان

1 واحد علوم دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی

2 بخش میکروبیولوژی، دانشکده زیست‌شناسی و قطب تبارزایی موجودات زنده، پردیس علوم، دانشگاه تهران

3 گروه بیوتکنولوژی، دانشکده زیست‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران

4 بخش میکروبیولوژی، دانشکده زیست شناسی و قطب تبار زایی موجودات زنده، پردیس علوم، دانشگاه تهران

چکیده

هدف این مطالعه جدا کردن اکتینومیست‌های نمک‌دوست و تحمل‌پذیر نمک با توانایی رنگبری از مواد رنگزای آزو است. به این منظور، اکتینومیست‌های نمک‌دوست و تحمل‌پذیر نمک جدا شده از پساب کارخانه نساجی مرینوس قم و دریافت شده از مرکز ذخایر ژنتیکی زیستی ایران، با توجه به توانایی رنگبری از ماده رنگزای آزوی Remazol Black B مورد غربالگری قرار گرفتند و سویه‌های M18 و M77 بیشترین رنگبری را نشان دادند. توانایی رنگبری از ماده رنگزای Remazol Black B توسط این دو سویه در حضور نمک سدیم‌کلراید (0تا 15%)، pH (11-5)، محدود دمایی (C 40-25) در شرایط ایستا مورد بررسی قرار گرفت. بهترین درصد رنگبری برای سویه‌های M18 و M77 به ترتیب در محدوده نمک 12.5 (60%) و 10-2.5 % (70%-60)، pH بین 7 تا 9 (70% در مورد سویهM18 و 65% در مورد سویهM77 ) و دمای 35 (70%) و C° 40 (68%) مشاهده شد. این دو سویه گزینه‌های مناسبی برای کاربرد عملی در تصفیه پساب‌های آلوده به مواد رنگزا هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Biological Decolorization of the Textile Azo-Dyes by Halophilic and Halotolerant Actinomycetes

نویسندگان [English]

  • M. A. Amoozegar 2
  • S. Asad 3
  • M. Siroosi 4
1
2 Department of Microbiology, School of Biology and Center of Excellence in Phylogeny of Living Organisms, College of Science, University of Tehran
3 Department of Biotechnology, College of Science, University of Tehran
4 Department of Microbiology, School of Biology and Center of Excellence in Phylogeny of Living Organisms, College of Science, University of Tehran
چکیده [English]

The aim of the present study was to isolate halophilic and halotolerant Actinomycetes with azo dye decolorization ability. To this purpose, different strains of halophilic and halotolerant Actinomycetes isolated from effluent of a textile industry and those received from microbial bank of IBRC were screened on the Remazol Black B for finding dye decolorizing ones. Two strains, M18 and M77, revealed the best decolorization results and effect of different factors including NaCl (0-15%), Temperature (25-40 °C), and pH (5-11) in static condition on their decolorization ability were studied. The best decolorization results on Remazol by Black B by M18 and M77 were at 12.5 and 2.5-10%, pH values of 7-9, and temperatures of 35 and 40 °C, respectively. According to the ability of strains to decolorize the mixed azo dyes, they can be good options for degrading azo dyes in textile effluents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azo-dyes
  • Halophilic and Halotolerant Actinomycetes
  • Decolorization