رنگرزی یک حمامه پارچه‌های پلی‌استر و پنبه با مواد رنگزای دیسپرس جدید بر پایه نفتالیمید و یک رنگزای راکتیو

نویسندگان

1 گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4 گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

5 گروه مهندسی نساجی، دانشگاه گیلان

چکیده

رنگرزی یک حمامه پارچه‌های پلی‌استر و پنبه با سه ماده رنگزای دیسپرس بر پایه مشتقات نفتالیمید به همراه یک ماده رنگزای راکتیو بررسی شد. دو تا از این مواد رنگزا حاوی گروه استر و یکی از آنها حاوی گروه الکیل است. مواد رنگزای دیسپرس حاوی گروه استر به همراه رنگزای راکتیو قادرند پارچه‌های پلی‌استر و پنبه را به طور موفقیت‌آمیزی در روش دو مرحله‌ای یک حمامه رنگرزی نمایند. این مواد رنگزای دیسپرس نشان دادند که می‌توانند در محیط قلیایی آبکافت شده و به ترکیبات محلول در آب تبدیل شوند. بنابراین، برای حذف مواد رنگزای موجود روی سطح الیاف، شستشوی قلیایی جایگزین شستشوی احیایی گردید. مواد رنگزای دیسپرس حاوی گروه‌های استری نشان دادند که می‌توانند بر روی قسمت پلی‌استری پارچه ثبات شستشویی عالی ایجاد کنند. بررسی سینتیکی آبکافت مواد رنگزای دیسپرس حاوی گروه استری در محیط قلیایی نشان داد که سینتیک واکنش آبکافت مواد رنگزا از درجه اول است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The One-bath Dyeing of Polyester and Cotton Fabrics with Novel Naphthalimide-based Disperse Dyes and a Reactive Dye

نویسندگان [English]

 • K. Gharanjig 1
 • M. Arami 2
 • A. Khosravi 3
 • N.M. Mahmoodi 4
 • J. Mokhtari 5
1 Department of Organic Colorants;Center of Excellence for Color science and Technology, Institute for Color Science and Technology
2 Textile Engineering Department, Amirkabir University of Technology
3 Department of Polymer Engineering and Color Technology, Amirkabir University of technology
4 Department of Environmental Research, Institute for Color Science and Technology
5 Department of Textile Engineering, University of Guilan
چکیده [English]

The one-bath dyeing of polyester and cotton fabrics with three disperse dyes based on naphthalimide derivatives and a reactive dye with together were investigated. Two of these disperse dyes have an ester group and one of them has an alkyl group. The disperse dyes containing of ester group and a reactive dye with together enable to dye polyester and cotton fabrics in two stages one-bath method, successfully. These dyes showed that they can be hydrolyzed in alkali media and convert to water soluble compositions. Thus, for removing loose dyed adsorption on the fabric, reduction clearing method was displaced by the alkali-clearing system. Disperse dyes containing ester groups showed that they have excellent wash fastness on the polyester component. Kinetic studies of hydrolysation of the disperse dyes containing ester group in alkali medium showed that the kinetic of the hydrolysation reaction is first order.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Azo Dyes
 • Disperse dyes
 • Naphthalimide
 • dyeing
 • polyester
 • cotton