کلیدواژه‌ها = براقیت
اثر هندسه اندازه‌گیری بر رنگ‌سنجی نمونه‌های سفید براق

دوره 14، شماره 3، مهر 1399، صفحه 237-246

مهدی صفی؛ نجمه خلیلی


تعیین حدود رواداری برای شاخص‌های ارزیابی و کنترل کیفیت ظاهری خودرو

دوره 8، شماره 2، تیر 1393، صفحه 157-166

فرهاد عامری؛ نجمه خلیلی؛ فرشته میرجلیلی


بررسی تأثیر طیف ساختاری بر جلوه ظاهری روکش‌های سطح خودرویی

دوره 7، شماره 2، تیر 1392، صفحه 123-131

نجمه خلیلی؛ فرهاد عامری؛ سیامک مرادیان؛ کاملیا غفارزاده؛ سیدحمیدرضا رزمگیر


اثر پشت‌پوش‌کننده‌های مختلف بر پارامترهای رنگی و براقیت کاشی‌های لعاب‌دار

دوره 5، شماره 4، دی 1390، صفحه 253-261

مهدی صفی؛ نجمه خلیلی؛ امیرمسعود اعرابی