اثر پشت‌پوش‌کننده‌های مختلف بر پارامترهای رنگی و براقیت کاشی‌های لعاب‌دار

نویسندگان

1 گروه پژوهشی فیزیک رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه پژوهشی فیزیک رنگ، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 گروه رنگدانه های معدنی ولعاب، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این تحقیق، قدرت ‌پشت‌پوش‌کنندگی آندالوزیت‌‌های مختلف با زیرکون در انگوب و تأثیر آنها بر ظاهر رنگی و براقیت نمونه‌های کاشی مقایسه شده است. زیرکون یکی از مهم‌ترین مواد خام مصرفی در ترکیبات انگوب است که برای پشت‌پوش‌کردن آن استفاده می‌گردد ولی با توجه به قیمت بالای این ترکیب، ارائه مواد جایگزین با قیمت ارزان‌تر و کارایی بیشتر از اهمیت زیادی در صنعت کاشی برخوردار است. در این تحقیق، قدرت پشت‌پوش‌کنندگی با تعیین مقدار شاخص سفیدی مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی تأثیر پشت‌پوش‌‌کننده‌های مختلف بر ظاهر رنگی لعاب‌کاشی، پارامترهای رنگی در فضا رنگ CIEL*a*b* تعیین شد. همچنین اثر پشت‌پوش‌کننده‌های مورد استفاده بر براقیت لعاب کاشی با اندازه‌گیری مقادیر براقیت آینه‌ای، کدری و وضوح تصویر ارزیابی گردید. بررسی‌ها نشان داد نوع و توزیع اندازه ذرات پشت‌پوش‌کننده می‌تواند بر پارامترهای ظاهر رنگی و براقیت لعاب کاشی تأثیرگذار باشد. همچنین مشاهده شد استفاده از آندالوزیت بجای زیرکون در انگوب به عنوان عامل پشت‌پوش‌کننده در مواردی باعث ایجاد ته رنگ ‌زرد در ظاهر رنگی لعاب و دور شدن شید آن از سفید می‌شود. بررسی نتایج نشان داد که براقیت یک لعاب بیشتر تحت تأثیر ویژگی‌های لعاب قرار داشته و به نوع پشت‌پوش‌کننده چندان وابسته نمی‌باشد. بررسی ظاهر انگوب و لعاب توسط میکروسکوپ نوری نتایج فوق را تأیید می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Various Opacifiers on Color Parameters and Gloss of Glazed Tiles

نویسندگان [English]

  • M. Safi 1
  • N. Khalili 2
  • A. M. Arabi 3
1 Department of Color Physics, Institute for Color, Science and Technology
2 Department of Color Physics, Institute for Color Science and Technology
3 Department of Inorganic Pigments and Glazes, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

This study was designed to compare the effect of various opacifiers of zircon and andalusite on color parameters and gloss of tile samples. Although zircon is one of the most important opacifying agents that applied to make the engobe opaque, it is interesting to find a cost-effective alternative for that in ceramic industry. At the present work, the whiteness degree was applied to determine the degree of opacification. The effect of used opacifiers on color appearance of glaze was studied by calculating the color parameters CIEL*a*b*color space. Besides, the parameters of specular gloss, reflection haze and distinctness of image were determined to show the effect of used opacifiers on geometric appearance of glaze. The results showed that the nature and particle size distribution of opacifier as well as the grinding of engobe before the andalusite application play important role. In addition, it was illustrated that using andalusite instead of zircon as opacifying agent is caused the color appearance of glaze to shift from white shade to yellowish one. The results of gloss, reflection haze and distinctness of image pointed out that the geometric appearance properties of glaze are mainly affected by its nature than the applied opacifier. The confirmation of the obtained results was checked with the optical microscopic images (OM).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Glazed tile
  • Engobe
  • Opacifier
  • Color Parameter
  • Gloss
  • Whiteness index