نویسنده = مجید منتظر
استفاده از واکنش اکسایش ترکیبات پلی‌فنولیک ماده رنگزای اسپرک توسط لاکاز در رنگرزی پشم

دوره 13، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 107-117

مجید نصیری برومند؛ مجید منتظر؛ ویکتوریا دوشک


تأثیر آنزیم پروتئاز در شرایط اسیدی روی خواص و رنگ‌پذیری پارچه پشمی

دوره 3، شماره 2، تیر 1388، صفحه 73-80

مجید منتظر؛ فاطمه داداشیان؛ کژال فرهودی


تأثیر کاربرد آنزیم‌های لاکاز و سلولاز روی رنگ جین

دوره 3، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 53-64

علی صادقیان مریان؛ مجید منتظر