خودتمیزشوندگی لکه متیلن بلو و اسید بلو 113 روی پارچه پشم/پلی‌استر عمل شده با نانو دی‌اکسید تیتانیوم زیر نورفرابنفش بدون زردی

نویسندگان

دانشکده نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

این تحقیق به منظور ایجاد ویژگی خودتمیزشوندگی روی کالای پشم/پلی‌استر به کمک نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم انجام شده است. به منظور جذب بهتر نانو ذرات روی کالا، اکسیداسیون جزء پشمی توسط پرمنگنات پتاسیم انجام شده است. همچنین برای تثبیت ذرات نانو دی اکسید تیتانیوم روی سطح پارچه از پیوند دهنده شیمیایی بوتان تترا کربوکسیلیک اسید استفاده شده است. ویژگی خود تمیز شوندگی کالا توسط لکه‌گذاری سطحی با رنگزاهای متیلن بلو و اسید بلو 113 بررسی شده و به علاوه برخی دیگر از ویژگی‌های کالا مانند زمان جذب قطره آب، زاویه بازگشت از چروک، خمش پارچه و شاخص زردی آزمون و نتایج گزارش شده‌اند. همچنین در بررسی طیف FT-IR برخی از نمونه‌ها افزایش گروه‌های عاملی در منسوج پس از آماده‌سازی کالا مشاهده شده است. اختلاف رنگ منسوجات آماده و پیوند شده با TiO2 بعد از پرتودهی با پرتو فرابنفش نسبت به قبل از پرتودهی ویژگی خودتمیزشوندگی را به خوبی نشان می‌دهند. همچنین طیف انعکاسی در محدوده فرابنفش نشان می‌دهند که وجود ذرات نانو دی اکسید تیتانیوم به جذب تابش فرابنفش کمک کرده و از زرد شدن کالا جلوگیری کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Self-cleaning of Methylene Blue and Acid Blue 113 on Wool/Polyester Fabric Treated with Nano Titanium Oxide under UV Irradiation without Yellowing

نویسندگان [English]

  • S. Seifolahzadeh
  • M. Montazer
Textile Engineering Department, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

This research aims to create the selfcleaning property on wool/ polyester fabric using TiO2 nano-particles. In order to provide the fabric with higher absorption of nanoparticles, the oxidation of wool with KMnO4 were carried out. The crosslinking agent namely butane tetra carboxylic acid (BTCA) was used to stabilize the nanoparticles on the fabric surface. To investigate the properties on the treated fabric, discoloration of Methylene Blue and Acid Blue 113 stains, water drop absorption, crease recovery angle, yellowing and bending of the fabric were examined and the results reported. Furthermore, the FT-IR spectrum of some samples was analyzed. The changes in color differences for different samples showed that an appropriate discoloration achieved on the fabric samples treated with TiO2 after UV radiation. Also the reflectance spectrum of samples was investigated and the results confirmed the UV absorption by TiO2 nano particles that protect the fabric from yellowing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-cleaning
  • nano TiO2
  • Wool/Polyester
  • UV Irradiation
  • Yellowing