نویسنده = رضا محمد علی مالک
تأثیر دندریمر بر قابلیت رنگرزی پارچه پنبه‌ای با مواد رنگزای مستقیم

دوره 6، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 59-65

فاطمه خاکزار بفروئی؛ رضا محمد علی مالک؛ فیروز مهرمظاهری


مروری بر سامانه‌های خبره در صنعت رنگرزی و نساجی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 41-53

مصطفی گودرز؛ محمد امانی تهران؛ رضا محمد علی مالک؛ فیروزمهر مظاهری


فرآیند پد ـ بخار برای عملیات قلیایی پارچه پنبه/پلی‌استر به روش مداوم

دوره 2، شماره 3، مهر 1387، صفحه 141-149

امین الدین حاجی؛ رضا محمد علی مالک؛ فیروزمهر مظاهری؛ محمد حقیقت‌کیش