فرآیند پد ـ بخار برای عملیات قلیایی پارچه پنبه/پلی‌استر به روش مداوم

نویسندگان

1 گروه مهندسی نساجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

2 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

تحقیق حاضر، اثر قلیایی بر خواص کالای مخلوط پلی‌استر/پنبه در فرآیند پد ـ بخار را مورد بررسی قرار می‌دهد. روش پد ـ بخار به دلیل سرعت بالا و زمان کم عملیات، قابلیت استفاده به عنوان یک روش مداوم در فرآیندهای صنعتی را دارا می‌باشد. جهت کاهش وزن کالا، از سود سوزآور و برای تسریع و بهبود روند کاهش وزن از مواد کمکی با ساختار مناسب و مقادیر بهینه استفاده شده است. در نهایت بهترین دستورالعمل برای انجام عمل فوق به گونه‌ای که خواص زیردست، جذب رنگ و جذب رطوبت کالای مورد بحث بهبود یابد و در عین حال حداقل زیان ممکن به ساختار فیزیکی- شیمیایی کالای مورد عمل وارد شود، ارائه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pad-Steam Process for Continuous Alkali Treatment of Polyester/Cotton Fabric

نویسندگان [English]

  • A. Haji 1
  • R. M. A. Malek 2
  • F. M. Mazaheri 2
  • M. Haghighatkish 2
1 Textile Engineering Department, Birjand Branch, Islamic Azad University
2 Faculty of Textile Engineering, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

In this study a pad-steam process for alkali treatment of polyester/cotton fabric has been developed and the effect of alkali on polyester/cotton fabric has been investigated. Caustic soda has been used as a main chemical for alkaline hydrolysis. In order to reach the required percentage of weight reduction without damaging the fiber structure and optimizing the chemicals and treatment time, certain auxiliary product such as quaternary ammonium salt which can be considered as a hydrolysis accelerating agent, besides caustic has been used. Some characteristics of alkali-treated fabric such as tenacity, crease recovery angle, bending length and water absorbency have been measured. Finally the best process, giving the best result as far as water absorbency, handle with the lowest damaging to the physicochemical properties of the fabric has been evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • polyester
  • Alkaline hydrolysis
  • cotton
  • Handle
  • Pad-steam process