مروری بر سامانه‌های خبره در صنعت رنگرزی و نساجی

نویسندگان

دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

هوش مصنوعی فناوری پیشرفته‌ای است که اخیراً از سوی محققان علوم مختلف بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هوش مصنوعی در واقع روشی است که ساختارهای ضروری برای انجام عملیات هوشمند توسط رایانه را فراهم می‌نماید. یکی از کاربردهای هوش مصنوعی، ایجاد سامانه‌های خبره می‌باشد. این سامانه‌ها ابزارهای کامپیوتری هستند که فرآیند استنتاج و دانش افراد خبره را در حل مسائل یک حوزه تخصصی شبیه‌سازی می‌کنند و در نتیجه همانند یک فرد خبره در حوزه تخصصی خود، در مسائل مربوط به آن حوزه مشاوره می‌دهند و در صورت لزوم تصمیم‌گیری می‌نمایند. هدف این مقاله، مرور سامانه‌های خبره و کاربردهای جدید آن در صنعت رنگرزی و نساجی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of Expert Systems in the Coloration and Textile Industry

نویسندگان [English]

  • M. Goodarz
  • M. Amani Tehran
  • R. M. A. Malek
  • F. M. Mazaheri
Textile Engineering Department, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

Artificial intelligence is an advanced technology which is recently taking into account by researchers. In fact, Artificial intelligence is a method that provides required base to do intelligent processes by computer. A branch of artificial intelligence is Expert systems. These systems are computer tools that imitate knowledge and inference procedures of human experts to solve problems related to a specialized domain, so they consult at the level of a human expert and necessarily decide. The aim of this paper is to review Expert systems and some recent applications of it in various areas of coloration and textile industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Expert System
  • automation
  • Textile
  • Coloration