نویسنده = سعید باغشاهی
بررسی اثر فعال‌کننده سطح بر کلوخه‌ای‌شدن نانو ذرات مگنتیت در فروسیال مغناطیسی

دوره 7، شماره 2، تیر 1392، صفحه 85-92

محمد قنبری؛ ابراهیم قاسمی؛ سعید باغشاهی؛ علی نعمتی


ساخت رنگدانه نانوساختار آبی آلومینات کبالت به روش هیدروترمال

دوره 6، شماره 3، مهر 1391، صفحه 263-270

مژده موسایی؛ محمد علی فقیهی ثانی؛ سعید باغشاهی؛ مرتضی احسانی


بررسی امکان رسیدن به طیف‌های رنگی مختلف با ترکیب رنگدانه‌های نانو و میکرونی در سیستم CMYK

دوره 5، شماره 4، دی 1390، صفحه 303-314

فرشته مقیمی نژاد؛ سعید باغشاهی؛ عبدالرضا ایرج منصوری


اثر میزان اکسید پرازدیمیم و جایگزینی سیلیس با خاکستر سبوس برنج ایرانی بر رنگدانه (Pr,Zr)SiO4

دوره 4، شماره 4، دی 1389، صفحه 245-252

فاطمه‌السادات تلاتری؛ سعید باغشاهی؛ مسعود رجبی


اثر حضور انواع نانوسیلیکا بر برخی خواص لاک‌های پلی‌یورتان دو جزئی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 1-8

مریم نیکنام؛ زهرا رنجبر؛ سعید باغشاهی


بررسی اثر Li2Co5O10 به عنوان افزودنی آسیاب بر چسبندگی مینا‌های روی فولاد A283 (C) مورد استفاده در لوله‌ها و مخازن نفتی

دوره 2، شماره 3، مهر 1387، صفحه 151-158

مانا نوروزپور؛ سعید باغشاهی؛ مرتضی تمیزی فر؛ ابوالقاسم دولتی


تهیه نانوکریستوبالیت و بررسی اثر آن بر برخی خواص شفاف پوشه‌های دو جزئی خودرویی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 23-29

مریم نیکنام؛ سعید باغشاهی؛ زهرا رنجبر؛ محمد علی فقیهی ثانی


تاثیر دمای زیرلایه بر رشد نانوذرات‌‌ نقره انباشت شده بر روی شیشه سفید به روش کندوپاش مغناطیسی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 41-47

ندا رحمانی نسب؛ سعید باغشاهی؛ محمد امیری شهبازی؛ مرتضی تمیزی فر


بررسی مشخصات نوری و ساختاری نانولایه‌های ZnO:Er تهیه شده به روش سل ـ ژل

دوره 1، شماره 1، مهر 1386، صفحه 41-47

صبورا رخساری آذر؛ علی اکبر فراشیانی؛ سعید باغشاهی؛ مرتضی تمیزی فر