اثر میزان اکسید پرازدیمیم و جایگزینی سیلیس با خاکستر سبوس برنج ایرانی بر رنگدانه (Pr,Zr)SiO4

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

2 گروه مواد، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

3 گروه مواد، ، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

چکیده

در این تحقیق ترکیبات متفاوتی از رنگدانه (Pr,Zr)SiO4 ساخته شد و تأثیر میزان اکسید پرازدیمیم و جایگزینی سبوس برنج کلسینه شده ایرانی به جای سیلیس معدنی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌ها در دمای oC1050 کلسینه شدند و سپس عملیات شستشو و آسیاب انجام شد. از نتایج جالب این تحقیق این است که تغییر درصد اکسید پرازدیمیم تغییر چندانی در مختصات L*a*b* نمونه‌‌ها ایجاد نکرد که در نتیجه آن می‌توان رنگدانه‌هایی اقتصادی با درصد کم‌تر این اکسید هزینه‌بر ساخت. در ضمن با جایگزین کردن سیلیس با خاکستر سبوس برنج در ترکیبات از زردی رنگدانه‌ها کاسته شد که احتمالاً این امر ناشی از ناخالصی‌های موجود در خاکستر حاصل از سبوس است که در این صورت می‌توان آنها را با اسیدشویی حذف کرد. نتایج XRD نشان دهنده تشکیل فازهای ZrO2 و ZrSiO4 است که با توجه به رنگ زرد حاصل می‌توان نتیجه گرفت که پرازدیمیم به صورت محلول جامد وارد ساختارهای فوق شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Praseodymium Oxide Content and Substituting Iranian Rice Husk with Silica on (Pr,Zr)SiO4 Pigment

نویسندگان [English]

  • F. Talatori 1
  • S. Baghshahi 2
  • M. Rajabi 3
1 Faculty of Engineering, Department of Materials
2 Department of Technical and Engineering, Imam Khomeini International University
3 Department of Materials, Imam Khomeini International University
چکیده [English]

In this research various compositions of (Pr,Zr)SiO4 were synthesized and the effect of praseodymium content and replacing Iranian rice husk with silica was investigated. The samples were calcined at 1050oC and then washed and milled. One of the interesting results of the research is that the variation in praseodymium oxide content, did not considerably alter the L*a*b* coordinates. As a result, it is possible to produce more economical pigments using less amount of this oxide. Furthermore, by substituting rice husk ash with silica the yellow component of the pigments decreased, which is probably owing to the impurities of the rice husk ash, which in this case may be removed by washing with acid. The XRD results showed the formation of ZrO2 and ZrSiO4 which regarding the yellowish color of the pigments, it may be concluded that praseodymium has entered the structure as solid solution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pigment
  • Yellowish
  • Praseodymium
  • Rice husk