بررسی اثر Li2Co5O10 به عنوان افزودنی آسیاب بر چسبندگی مینا‌های روی فولاد A283 (C) مورد استفاده در لوله‌ها و مخازن نفتی

نویسندگان

1 دانشکده مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 گروه مواد، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

3 دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت

4 دانشکده علم و مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در این تحقیق، ترکیب Li2Co5O10 توسط یک واکنش محلول جامد و با کنترل دما و زمان جوانه‌زنی ساخته شد. با افزودن این ماده در آسیاب چسبندگی مینا تا حد زیادی افزایش یافت. تأثیر این افزودنی با بررسی ترکیب شیمیایی و ریزساختاری فصل مشترک مینا- فولاد توسط میکروسکوپ الکترونی پویشی مطالعه شد. به علاوه توزیع عناصر کبالت، آهن و سیلیسیم توسط آنالیز عنصری نقطه‌ای و خطی بررسی گردید. نتایج نشان داد که این پودر می‌تواند ترکیب و ریزساختار فصل مشترک را تغییر و چسبندگی مینا به فلز را افزایش دهد. میزان چسبندگی با آزمون استاندارد ASTM B916 بررسی و مشاهده شد که با افزودن %wt 1.8 از این ترکیب چسبندگی مناسب به ‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Influence of Li2Co5O10 as Mill Addition on Adherence of Enamels for Steel A283 (C) used in Oil Pipes and Containers

نویسندگان [English]

  • M. Nourouzpour 1
  • S. Baghshahi 2
  • M. Tamizifar 3
  • A. Dowlati 4
1 School of Materials, Islamic Azad University, Science and Research Branch
2 Department of Technical and Engineering, Imam Khomeini International University
3 School of Materials and Metallurgy, Iran University of Science and Technology
4 School of Materials Science and Engineering, Sharif University of Technology
چکیده [English]

In this paper, Li2Co5O10 was synthesized by a solid reaction and controlling nucleation and crystal growth time. The enamels adherence greatly increased by adding this powder as mill addition. The influence of this additive was studied by investigating chemical composition and microstructure of enamel-steel interface by using scanning electron microscopic (SEM). The distribution of Co, Fe and Si was also studied by point and line scan analysis. The results revealed that the superfine powder can change the composition and microstructure of the interface and promote the adherence of enamel to steel. Adherence of samples was examined by standard test method ASTM B916 and the optimum amount of the additive was observed to be 1.8 %wt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Li2Co5O10
  • Mill addition
  • Enamel adherence
  • Microstructure
  • Steel A283 (C)