دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، مهر 1388 
رنگبری ازپساب حاوی یک ماده رنگزای کاتیونی با استفاده از جاذب ارزان قیمت کائولن

صفحه 145-155

علی رضا تهرانی بقا؛ نیازمحمد محمودی؛ مجید مرکزی؛ الهه طلایی نژاد


تعیین قدرت رنگی نسبی با کمک تحلیل اجزاء اصلی

صفحه 189-198

مهدی صفی؛ فرحناز نورمحمدیان؛ سمانه نوروزی


بررسی اثر افزودنی‌ها و شرایط محیطی بر لعاب احیایی مس

صفحه 199-207

نسیم نایب پاشایی؛ مهیلا بی آزار مرکیه؛ امیرمسعود اعرابی؛ حسین سرپولکی