بهینه‌سازی فرمولاسیون مرکب‌های فلکسوگرافی آب پایه جهت چاپ فیلم‌های پلی‌اتیلنی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

2 گروه پژوهشی پوشش‌های سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 گروه پژوهشی پوشش‌های سطح و خوردگی، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این مقاله بهینه‌سازی فرمولاسیون مرکب‌های فلکسوگرافی پایه آبی جهت چاپ فیلم‌های پلی‌اتیلنی با استفاده از نرم‌افزار Design Expert 6.06 مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که اجزاء رزین، حلال و رنگدانه از مهمترین عوامل مؤثر بر خواص مرکب هستند به عنوان فاکتور در طراحی آزمایش به روش مخلوط منظور شده و تأثیر آنها بر خواص مرکب مطالعه شده است. از جمله آزمون‌هایی که روی نمونه‌های مرکب انجام شده شامل گرانروی، کشش سطحی، براقیت، مقاومت سایشی، چسبندگی و بازگشت‌پذیری می‌باشند که با بررسی پاسخ‌ها، نقش فاکتورها و برهمکنش آنها مطالعه و سپس نواحی بهینه در فرمولاسیون تعیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Water Based Flexography Inks for Printing on Polyethylene Films

نویسندگان [English]

  • Sh. Gharib 1
  • S. Bastani 2
  • M. Jalili 3
1 Department of Chemical Engineering, Sharif University of Technology
2 Department of Surface Coatings, Institute for Color Science and Technology
3 Department of Surface Coatings and Corrosion, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In this article optimization of water based flexography ink formulation for printing polyethylene films is investigated by the aid of Design Expert 6.06 software. Since resin, solvent and pigment are the most important components in composition of inks, which affect properties of ink, So these components are considered as factors in mixture experimental design and their effects on ink properties were studied. Measurements of some physical and mechanical properties such as viscosity, surface tension, gloss, abrasion resistance, adhesion and reversibility were carried out on ink samples. These factors and their interactions were determined and finally, the optimized area was obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flexography
  • Ink
  • Water based
  • Experimental Design
  • optimization
  • Polyethylene films