دوره و شماره: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 57، آذر 1400 
مقایسه روش‌های اکسیداسیون پیشرفته(AOPs) پرسولفات در حذف رنگ از پساب شهری

صفحه 215-223

تارخ خدادادی؛ عیسی سلگی؛ ثمر مرتضوی؛ حشمت اله نورمرادی