دوره و شماره: دوره 15، شماره 1، بهار 1400 
4. ساخت دیودآلی تنظیم‌پذیر رنگی با کنترل ضخامت لایه نور گسیل

صفحه 39-45

محمد جانقوری؛ محمد رضا جعفری؛ اسما نوروزی؛ مرضیه محمودی


5. معرفی روشی جهت سنتز سبز نانوذرات کربنی و بررسی سمیت سلولی آن

صفحه 47-54

فاطمه اشرافی تفرشی؛ سیده فاطمه قاسمی؛ فاطمه سادات هدی؛ ندا اسفندیاری