دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مکانیسم جذب رنگزاهای اسیدی بر روی نخ ابریشمی اصلاح شده با نانوساختار بتاسایکلودکسترین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

سامرا سلیم پور آبکنار؛ رضا محمد علی مالک؛ نگار دائی چینی


کاربرد طیف سنجی رامان در شناسایی رنگدانه‌های مورد استفاده در دو قلمدان پاپیه ماشه قاجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

علیرضا کوچکزایی؛ پریزاد معرفت ایزدی