دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

حذف مواد رنگزای اسپرک موجود در پساب رنگرزی توسط جاذب چارچوب آلی فلزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1403

10.30509/jcst.2024.82014

کمال الدین قرنجیگ؛ حسین کاظمیان؛ مژگان حسین‌نژاد؛ ابراهیم قاسمی؛ سید مسعود اعتضاد؛ سیاوش گودرزی؛ هومن ایمانی؛ حمید قرنجیگ


تاثیر اصلاحات سطحی مختلف و دندانه زیستی کیتوسان بر رنگرزی نخ پشمی با رنگزای میکروبی فیکوسیانین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1403

10.30509/jcst.2024.82015

محمد خواجه مهریزی؛ زهرا شاهی؛ سیدعلی دریایی


حذف موثر رنگزای اسیدبلو 113 با استفاده از نانوکاتالیزور برپایه منیزیم اکسید در فرایند ازن زنی فتوکاتالیزوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1403

10.30509/jcst.2024.167311.1227

نادیا گریوانی؛ ناز چائی بخش؛ فاطمه باقری؛ ریحانه رحیم پور


بررسی چاپ‌پذیری کاغذ تست لاینر آهارزنی شده با لیگنین حاصل از فرآیند خمیرکاغذسازی سودا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1403

10.30509/jcst.2024.167278.1223

امید غفارزاده؛ سحاب حجازی؛ علی عبدالخانی؛ مریم عطایی‌فرد؛ محمد طاهرزاده


بررسی اثر پیش ماده های مختلف در سنتز و بهبود عملکرد فوتوکاتالیستی کربن نیترید گرافیتی در تخریب رنگ رودامین بی تحت نور مرئی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1403

10.30509/jcst.2024.167291.1224

افسانه شهبازی؛ سارینا دوستی؛ بهاءالدین محمودی؛ مهران بیجاری