موضوعات = نانوفناوری رنگ
تأثیر نانومواد بر فرش دست‌باف رنگرزی شده با ماده رنگزای طبیعی اسپرک

دوره 14، شماره 3، مهر 1399، صفحه 203-214

فرزانه ملکان؛ محمد خواجه مهریزی؛ سید محمد ویسیان


سنتز نقاط کوانتومی هسته – پوسته CdSe، CdS، ZnSe و CdTe/ZnS به روش هم‌رسوبی

دوره 13، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 89-98

حسین شیرزاده درابی؛ مهدی شفیعی؛ امیر مسعود اعرابی؛ داوود محبی کلهری