کلیدواژه‌ها = پنبه
تأثیر دندریمر بر قابلیت رنگرزی پارچه پنبه‌ای با مواد رنگزای مستقیم

دوره 6، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 59-65

فاطمه خاکزار بفروئی؛ رضا محمد علی مالک؛ فیروز مهرمظاهری


فرآیند پد ـ بخار برای عملیات قلیایی پارچه پنبه/پلی‌استر به روش مداوم

دوره 2، شماره 3، مهر 1387، صفحه 141-149

امین الدین حاجی؛ رضا محمد علی مالک؛ فیروزمهر مظاهری؛ محمد حقیقت‌کیش


رنگرزی یک حمامه پارچه‌های پلی‌استر و پنبه با مواد رنگزای دیسپرس جدید بر پایه نفتالیمید و یک رنگزای راکتیو

دوره 1، شماره 2، دی 1386، صفحه 67-72

کمال‌الدین قرنجیگ؛ مختار آرامی؛ علیرضا خسروی؛ نیازمحمد محمودی؛ جواد مختاری