دوره و شماره: دوره 15، شماره 1، فروردین 1400 
ساخت دیودآلی تنظیم‌پذیر رنگی با کنترل ضخامت لایه نور گسیل

صفحه 39-45

محمد جانقوری؛ محمد رضا جعفری؛ اسما نوروزی؛ مرضیه محمودی


معرفی روشی جهت سنتز سبز نانوذرات کربنی و بررسی سمیت سلولی آن

صفحه 47-54

فاطمه اشرافی تفرشی؛ سیده فاطمه قاسمی؛ فاطمه سادات هدی؛ ندا اسفندیاری